Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 3-4 2021

 
 
 
 
 
 

 

PRESSE


DEBAT: Drop jeres selvbestaltede sandheder
Lars Goldschmidt, Kasper Palm, Ole Heinager og Anette Vilhelmsen, formandskaberne i hhv. DEG-B og DEG-L, svarer på en række postulater fremført af bl.a. Danske Gymnasier i Altinget om erhvervsskolernes tilgang til samarbejdet med de almene gymnasier. Læs indlægget her.


INTERVIEW: Hjemmeundervisning for erhvervsskoleelever er ikke optimal
Ole Heinager deltog d. 26. januar i et indslag i Go’ Morgen Danmark om hjemmeundervisning på erhvervsuddannelserne, hvor han fremhævede den virtuelle undervisning som ekstra udfordrende for elever, der undervises i et håndværk. Ole Heinager sendte i samme ombæring en stor ros til underviserne for at være innovative og nytænkende i deres undervisning, men understregede, at nedlukningen i sidste ende kan betyde, at politikerne må forlænge uddannelsesforløbene. ”Det vigtigste for os er, at eleverne har de rigtige kompetencer med sig, når de kommer ud til virksomhederne”. Derudover slog han fast, at Danmark har brug for faglærte, og at vi skal sætte alt ind for at sikre, at flest mulige gennemfører deres uddannelsesforløb. 
Se indslaget her (kræver TV2 Play).


INTERVIEW: En hverdag præget af pandemien
Ole Heinager fortæller i et interview til Frederiksborg Amts Avis d. 28. januar om udfordringen med virtuel undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser, som er pressede af hjemmeundervisning. Det skyldes, at det helt praktisk er umuligt at erstatte en murerske med en computermus. Artiklen er trykt i avisen og kan derfor ikke deles gennem link. 
 

POLITIK


Folketinget styrker vejledningen til ungdomsuddannelserne – men ikke ansøgningsfrist
Regeringen og alle Folketingets partier har d. 29. januar indgået aftale, der styrker vejledningen til valget af ungdomsuddannelse i år. Til gengæld rykkes ansøgningsfristen ikke, som bl.a. DEG har efterspurgt. Læs mere om aftalen her.


Forlængelse af restriktioner til 28. februar 2021
Statsminister Mette Frederiksen oplyste på et pressemøde d. 29. januar 2021, at alle gældende restriktioner forlænges til og med d. 28. februar. Dog vil regeringen i starten af uge 5 præsentere beregninger ift. 0.-4. klasse om, hvorvidt de kan vende tilbage til skolerne tidligere end det.


Anbragte unge skal kunne strække ungdomsuddannelsen
Onsdag d. 27. januar præsenterede regeringen en række initiativer over for udsatte børn og unge. Som en del af udspillet ønsker regeringen bl.a. at give anbragte unge en mulighed for at strække studietiden på ungdomsuddannelserne. Læs mere om forslaget her.
 

ANALYSER


Undersøgelse af praktikpladstal under Covid-19
DEG har siden nedlukningen i foråret indhentet data om praktikpladssituationen under Covid-19-situationen. Undersøgelserne er baseret på en stikprøve blandt DEG’s medlemsskoler, hvor datapanelet repræsenterer 44 pct. af aktiviteten på de tekniske erhvervsuddannelser og 29 pct. på de merkantile erhvervsuddannelser. December måned er den sidste måned, hvor DEG har indhentet data. Se samtlige analyser baseret på data fra datapanelet her.


Praktikpladstal fra DEGs datapanel december 2020
DEG’s seneste undersøgelse vedrørende praktikpladssituationen - i lyset af Covid-19 - er baseret på en måling blandt 10 skoler for december måned. Undersøgelsen viser bl.a., at der er sket et lille fald på 1 pct. i antallet af nye praktikaftaler i december 2020 sammenlignet med december 2019. Samtidig er det på uddannelsen til serviceassistent og social- og sundhedsassistent, at man har oplevet den største stigning i antallet af nye aftaler i december 2020 sammenlignet med samme måned sidste år. Læs hele analysen her.
 

INITIATIVER


Temauge om hhx og htx
I uge 6 sætter DEG fokus på hhx og htx på LinkedIn og Twitter. Ugen har til formål at skabe opmærksomhed på hhx og htx og de fordele og muligheder ungdomsuddannelserne er med til at give de unge, som gennemfører en erhvervsrettede gymnasial ungdomsuddannelse. Følg med i uge seks. 


DM i teknologi og erhvervscase 2021
Vi er i fuld gang med forberedelserne af DM i Teknologi og Erhvervscase 2021. Erhvervscasen til hhx-eleverne offentliggøres på DEGs hjemmeside d. 8. marts 2021 her. Vi håber at kunne afholde DM-finalen, som vi plejer, i tæt partnerskab med Dansk Erhverv, i Børssalen onsdag d. 29. september 2021. 
 

KONFERENCER OG EVENT


Webinar om elevdeltagelse og bæredygtighed 
De tre bæredygtige ungdomsuddannelsesnetværk VUC Verdensmålsforum, Erhvervsskolenetværk for FN’s Verdensmål og Gymnasieskolernes klimaalliance inviterer til et fælles webinar d. 23. marts 2021 om elevdeltagelse og bæredygtighed. Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.
 

EKSTERN


Husk årsrapport 2020 i XBRL-format
Jf. brev af 7. oktober 2020 fra BUVM skal alle institutioner indberette regnskabsmateriale i XBRL-format. Fristen for indberetning af årsrapporten mv. via Virk.dk er den 9. april 2021. Læs mere her.


Læringsfestival online 1.- 4. marts 2021
I år arrangeres læringsfestivalen som online event. For erhvervsskolerne er der både relevante sessioner for gymnasiale uddannelser, EUD og VEU. Se program og tilmeldingsmulighed her.


Millionbevillinger fra Novo Nordisk Fonden til naturfaglig undervisning 
Novo Nordisk Fonden har bevilliget i alt 27,5 mio. kr. til at videreføre og udvikle tre af det nationale naturfagscenter Astras aktiviteter i perioden 2021-2025. Det drejer sig om hhv. Naturvidenskabsfestival, talentkonkurrencen Unge Forskere og lærerkonferencen Big Bang. Læs mere her.


Bygherreforeningen lancerer nyt netværk om studiemiljøer
Netværket beskæftiger sig med studiemiljøet på ungdoms- og videregående uddannelser og skal bl.a. drøfte, hvordan man sikrer gode studiemiljøer, arbejder aktivt med campusdannelse og skaber attraktivitet på uddannelsesinstitutionerne. Læs mere om netværket her.

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev