Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 48-49 2020

 
 
 
 
 
 

 

POLITIK


Velfærdsaftale med begyndende genopretning af erhvervsskolernes økonomi
Lørdag d. 5. december landede regeringen en delaftale for Finansloven 2021 på en række velfærdsområder – herunder på ungdomsuddannelsesområdet. Aftalen betyder, at erhvervsuddannelserne og erhvervsgymnasierne får en økonomisk håndsrækning i en tiltrængt tid. DEG-L’s formand Ole Heinager mener, at aftalen er et udtryk for et reelt ønske om at genoprette økonomien på ungdomsuddannelserne i en svær tid. Læs hele pressemeddelelsen her


Trepartsaftale om flere faglærte og et entydigt ansvar
Lørdag d. 20. november landede regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om fordeling af AUB-midler på 500 mio. kr., der skal styrke indsatsen for at få flere faglærte. Læs Altingets opsummering af aftalen her. Med aftalen får de faglige udvalg tildelt ca. 120 mio. kr. årligt til lærepladsskabende arbejde. Samtidig får erhvervsskolerne et entydigt ansvar for at skaffe lærepladser til de elever, som ikke selv kan finde en læreplads. Med aftalen er der fastsat et mål om, at 60 pct. af eleverne skal have en læreplads inden for de første 15 uger af grundforløbet og 80 pct. ved afslutningen af grundforløbet. Læs hele aftalen her


DEG-L kommentar til trepartsaftalen 
DEG-L har skrevet en kommentar til trepartsaftalen. Formand for DEG-L, Ole Heinager mener, at det er positivt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at sætte ind for at styrke lærepladsområdet: ”Det er afgørende for erhvervsuddannelser, at alle gode kræfter spiller sammen om at sikre, at eleverne får en læreplads”. Der er ikke tildelt midler direkte til erhvervsskolerne i trepartsaftalen og Ole Heinager er derfor meget opmærksom på, at erhvervsskolerne skal etablere gode samarbejder med de faglige udvalg, så midlerne kan bringes samlet godt i spil. Det kræver koordinering og dialog og det vil DEG have fokus på den kommende tid. Læs hele kommentaren her


EUX på dagsordenen i Børne- og Undervisningsministeriet
Ministeren har ad flere omgange fortalt, at eud-aftalekredsen behandler udfordringerne ved EUX. DEG-L følger forløbet tæt, og forsøger at spille ind på forhandlingerne, der hvor det giver mening. 

 

PRESSE


Forskellige aktørers reaktioner på trepartsaftalen
INTERVIEW: Altinget har samlet forskellige reaktioner fra relevante aktører om den nye trepartsaftale. Både Børne- og Undervisningsministeren, DA, FH, 3F, Dansk Metal, TEKNIQ, HK og SF roser aftalen. Ole Heinager, formand for DEG-L, har ligeledes givet en skriftlig kommentar. Læs mere her


Pernille Rosenkrantz-Theil: Derfor er der ikke afsat midler til skolerne 
INTERVIEW: Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil afviser, at trepartsaftalen bebyrder erhvervsskolerne. Ministeren argumenterer for, at selvom skolerne får entydigt ansvar for flere opgaver og ambitiøse målsætninger, så kommer der med de årlige 120 mio. kr. til de faglige udvalg samlet set flere hænder og midler til lærepladsindsatsen. Det bekymrer dog formand for DEG-L, Ole Heinager, at skolerne ikke kan være sikre på, hvordan de faglige udvalg vælger at anvende midlerne. Læs mere her


Verdens lykkeligste arbejdsmarked på Radio4 om trepart
Mandag d. 30. november var formand for DEG-L, Ole Heinager, igennem i radioprogrammet Verdens lykkeligste arbejdsmarked på Radio4. Emnet var trepartsaftalen, hvor både Børne- og Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil, formand for Dansk Metal Ungdom (Kbh), Carl Emil Lind Christensen, og formand for EL-forbundets Ungdom, Mathias Vinholt, deltog i debatten. Ole Heinager anerkender ambitioner og visioner med aftalen, men fik også luftet bekymringerne om de frafaldstruede elever, ansvarsfordelingen mv. Hør indslaget her


Drukfri ungdom: En ensartet 18-årsgrænse på køb af alkohol
KRONIK: DEG er medafsender på en kronik i Berlingske d. 29. november, hvor initiativet Drukfri Ungdom endnu en gang forsøger at råbe sundhedsmyndighederne op med henblik på at få vedtaget en lov om en ensartet 18-årsgrænse på køb af alkohol. Læs kronikken her


Drukfri Ungdom mener ikke differentieret aldersgrænse vil have effekt 
DEBAT: Flere partier har fremfor en ensartet 18-årsgrænse foreslået en differentieret model for aldersgrænse og procentsatser i alkohol. Det forslag tager Drukfri Ungdom afstand fra med det argument, at det formentlig ikke vil have en effekt på problemerne om unges alkoholforbrug. Læs indlægget her


EUX-elever har sværere ved at finde lærepladser 
INTERVIEW: EUX kan for mange være et uddannelsesudvalg med det bedste fra begge verdner, hvor man med en og samme uddannelse både bliver faglært og student. Tal fra Undervisningsministeriet viser imidlertid, at særligt EUX-elever på bygge-, teknologi- og transportuddannelserne kan have svært ved at finde læreplads. Det skyldes bl.a. ifølge Ole Heinager, formand for DEG-L, at eleverne er længere tid på skole, og at virksomhederne derfor synes de skal undvære eleverne for lang tid ad gangen. Hør indslagene fra Radio Loud fra den 7. november her og 8. november her 
 

ANALYSER


Transporttidens betydning for krydssøgning fra de erhvervsgymnasiale til de almengymnasiale uddannelser
I 2020 havde 28 pct. af 1. prioritets ansøgerne til hhx og htx en almen gymnasial uddannelse som 2. prioritet (kaldet en krydssøgning). Det svarer til ca. 4.000 elever på landsplan, viser data fra Børne- og Undervisningsministeriet. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har udarbejdet en analyse, som viser, at transporttiden mellem nærtliggende og ikke-nærtliggende uddannelser spiller en stor rolle for, om eleverne krydssøger fra de erhvervsgymnasiale uddannelser til de almengymnasiale uddannelser. Analysen er særlig relevant og interessant i forbindelse med de kommende forhandlinger om en ny model for elevfordeling. Læs hele analysen her


Omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har udarbejdet en analyse af erhvervsskolernes økonomi efter omprioriteringsbidraget. Analysen viser bl.a., at erhvervsskolerne i 2021 vil have ca. 590 mio. kr. mindre at drive uddannelser sammenlignet med 2015, når man tager højde for, at der i 2021 gives en kvalitetspulje til både arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsuddannelserne. ser man alene på erhvervsuddannelserne viser analysen, at der i 2021 er knap 270 mio. kr. mindre at drive erhvervsuddannelser for sammenlignet med 2015, hvis man tager højde for, at erhvervsuddannelserne får et kvalitetsløft på 185 mio. kr. Det er relevant, når man taler om en genopretning af erhvervsuddannelserne. Læs mere her


Pl-regulering af grundtilskud og udkantstilskud kan understøtte de små institutioner i udkanten
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne står erhvervsskolerne, de almene gymnasier og VUC’erne fortsat sammen om, at grundtilskuddet og udkantstilskuddet til uddannelsesinstitutionerne fremadrettet bør pl-reguleres. En manglende pl-regulering af både grundtilskuddet og udkantstilskuddet er en indirekte besparelse, der særligt rammer de små institutioner i udkanten, hvor tilskuddene udgør en større andel af institutionernes økonomi. Læs analysen her
 

INITIATIVER


Faglig trivsel på hhx og htx
Den 24. november afholdt DEG webinar om faglig trivsel på hhx og htx med 66 deltagere. På webinaret blev projektet om faglig trivsel præsenteret, ligesom der var oplæg fra Kristine Hecksher fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Lykke Rømer fra Køge Handelsgymnasium og Karin Jeppesen fra HTX UC Holstebro. Alle oplæg handlede om den faglige trivsel på hhx og htx før, under og efter Covid-19. Se eller gense webinaret og læs meget mere her


National måling skal give erhvervsskoleelever en bæredygtig stemme
Torsdag den 10. december udsender DEG et spørgeskema om elevernes holdning til bæredygtige værdier på deres fremtidige arbejdsplads. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med iLoveGlobalGoals, Epinion og Danmarks Statistik. Alle erhvervsskoler er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres for alle deltagende skoler på et webinar den 20. januar 2021. Læs mere om undersøgelsen og tilmeld dig her 

 

KONFERENCER OG EVENT


Webinar julekalender om aktuelle og interessante bestyrelses- og ledelsesmæssige temaer
DEG afholder i december en række webinarer med fire aktuelle og interessante bestyrelses- og ledelsesmæssige temaer. De fire emner spænder over: håndtering af de mange forandringer; bestyrelsens krisehåndtering; hvordan etablerer vi en whistleblowerordning i statslige selvejende uddannelsesinstitutioner og endelig konflikthåndtering i en bestyrelse. Tilmelding og yderligere informationer fremgår her

 

EKSTERN


Masteruddannelse i informatikundervisning
Ansøgningsfristen til masteruddannelsen i informatikundervisning er forlænget til 15. december 2020. Uddannelsen retter sig specifikt mod gymnasielærere. Læs mere om uddannelsen her


Webinar om styrkelse af samarbejdet mellem kommuner og erhvervsskoler om at fastholde unge med uddannelsespålæg.
STUK og STAR inviterer til webinar for kommuner, jobcentre, KUI og erhvervsskoler, om det lokale samarbejde om unge med uddannelsespålæg. Læs mere om webinaret og tilmeld dig her


Netværk for ledere på erhvervsuddannelserne
Center for it i undervisningen (CIU) har etableret et netværk for ledere på erhvervsuddannelserne med interesse for pædagogisk it. Næste møde i netværket afvikles virtuelt d. 11. december og har temaet 'Læringsdata for ledere'. Netværket et gratis, og du kan tilmelde dig her


Indstil byggefaglærere til Byggeriets faglærerpris
Nu er det muligt at indstille faglærere til Byggeriets faglærerpris 2021. I år er der fokus på teams, der består af en gruppe faglærere, som samarbejder på en god og effektiv måde. Husk at det skal være en fælles indstilling mellem skolens ledelse og skolens foreningsformand. Læs mere om prisen her


Spørgeskemaundersøgelse om institutionernes brug af Infomedia mediearkivet
Det Kgl. Biblioteks Licensservice skal i gang med at afdække institutionernes brug af Infomedia mediearkivet. Formålet med undersøgelsen er, at en ny aftale skal inddrage institutionernes faktiske brug og behov. Derfor er det vigtigt, at så mange ansatte, undervisere og uddannelsesbibliotekarer som muligt besvarer spørgeskemaet inden fredag d. 18. december kl. 12:00. Alle besvarelser er anonyme og det tager 5-10 minutter at gennemføre. Spørgeskemaet kan besvares her


Brobygning og introduktionskurser
Materiale til vejledning af unge og forældre om ungdomsuddannelser vil i de kommende uger blive lagt på ug.dk, mens der på emu.dk vil blive lagt materialer til inspiration til fagprofessionelle på grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. I uge 50 og 51 afvikler eVejledning 12 webinarer for forældre, hvor det også vil være muligt at chatte med vejledere. Læs mere her

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev