Del

KUSK skaber rum til læring 

Interview med Marie Lund Meisner, udviklingskonsulent på SOPU København & Nordsjælland.

SOPU er en af de skoler, der har deltaget i KUSK. Resultatet er en ny arbejdsmetode, der fastholder og anvender nyerhvervede kompetencer i organisationen. 
Marie Lund Meisner, udviklingskonsulent i SOPU og tovholder i KUSK, fortæller her om skolens arbejde:

-Vi havde samme erfaring, som man oplever i mange andre organisationer og skoler, at mange ansatte tager på kursus, de kommer inspirerede hjem, for så at arbejde videre på præcis sammen måde som tidligere, siger Marie Lund Meisner.
 
Den praksis ville man gerne ændre på, og da skolen fik muligheden for at blive pilotskole i KUSK, slog man til.

Sådan kom vi i gang
- Vi havde netop etableret et kompetenceråd på skolen med repræsentanter fra alle medarbejdergrupper, og vi var særligt optaget af at finde nye og bedre måde at videndele på og understøtte netværksdannelse. I løbet af det første år, blev det klart for os, at vi skule skifte fokus og blive langt mere konkrete. Så fase 2 kom til at handle om, hvordan et tættere samarbejde mellem ledere og undervisere kunne skabe ny pædagogisk praksis, siger Marie Lund Meisner.

- Helt konkret tog vi udgangspunkt i en gruppe undervisere, der havde været på efteruddannelse i fagligt entreprenørskab. Og vores mål blev at finde en måde, hvorpå vi kunne sikre, at lærernes kompetenceløft blev omsat til ny pædagogisk praksis og delt i resten af organisationen.

Der blev etableret en projektgruppe, der bestod af to undervisere, den pædagogiske koordinator, Marie Lund Meisner som projekttovholder samt uddannelseschefen.

- Det, at vi satte en chef, en konsulent, en koordinator og lærere sammen og afsatte tid, gjorde hele forskellen. Processen har gjort, at mange i vores organisation føler ejerskab til projektet, det er rigtig fedt at opleve, fortæller Marie Lund Meisner.

Tid og rum til refleksion og leg
- Underviserne var virkelig glade. Vi skabte et ”rum”, hvor alt var læring, hvor vi kunne lege og eksperimentere, og der var aldrig noget, der kunne være forkert.

Resultatet blev et forslag til et nyt undervisningsforløb med entreprenante elementer for GF2-elever og praktikvejledere under uddannelse.

- Vi udviklede blandt andet en række challenges, som GF2’erne skulle vælge. Det kunne fx være ”medicinhåndtering”, ”en værdig død” eller ”konflikthåndtering”, som de så arbejdede med.

Afslutningsvis blev der holdt fernisering, hvor elevernes arbejde blev udstillet for hele skolen og en konkurrence med praktikkonsulenter som dommere.

- Begge elevgrupper var meget begejstrede, og konceptet bliver nu videreudviklet, siger Marie Lund Meisner.

Største succes: "At afdelingen har grebet bolden og nu selv dribler videre".
Største udfordring: "At holde gryden i kog – det kræver vedholdenhed fra både undervisere, koordinatorer og ledelse".
 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K