Del

”En vildt vigtig indsats”

Interview med Lone Simonsen, udviklingskonsulent på TECHCOLLEGE Aalborg og medlem af arbejdsgruppen bag KUSK.

På TECHCOLLEGE Aalborg drejer KUSK-indsatsen sig om arbejdsglæde, trivsel og udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

- KUSK er en ”fluffy” størrelse, og det kan godt være svært at forklare præcis, hvad KUSK er, og hvordan vi arbejder med det. KUSK er en udfordrende og eksperimenterende kulturudviklingsproces, som sætter gang i organisationen, og som ingen helt ved, hvor ender.

- Man kan kalde KUSK en arbejdsmetode, et koncept eller en on-going organisationsændring, hvor vi i samskabelse ændrede gamle vaner og kom frem til nye og bedre samarbejdsformer og arbejdsmetoder og didaktik. KUSK er agilt og krævende af en organisation, og fordrer nysgerrighed, mod og omstillingsparathed på alle niveauer i organisationen – for os var det svært at arbejde med KUSK og få rigtig ’fat i det’, det indrømmer vi gerne, siger Lone Simonsen, udviklingskonsulent på TECHCOLLEGE Aalborg.

Læringsfællesskaber og arbejdsglæde
Da man gik i gang med KUSK På TECHCOLLEGE Aalborg, blev der udpeget et team og en afdeling, som skulle være med. 

- Afdelingen besluttede sig for at arbejde med arbejdsglæde og trivsel og har haft fokus på udvikling af ny mødekultur, dialog og kommunikation og ’at være fælles om noget’. De oplever nu, at der skal kæmpes for at fastholde de nye måder at arbejde på, fortæller Lone Simonsen.

Teamet arbejdede med professionelle læringsfællesskaber, hvor målet er at øge elevernes læring. Deres problemstilling var ”Gode elevopgaver som skaber mere og bedre læring”.

- Den proces kører stadig, og vi lærer løbende en masse, blandt andet, at læringsfællesskaber ikke bare opstår og fungerer af sig selv – de skal faciliteres – hvilket kræver nye arbejdsformer og kulturforandringer i hele vores organisation, fortæller Lone Simonsen.

Involvér lærerne fra starten
- Hvis jeg skal komme med et godt råd til andre skoler, der har lyst til at kaste sig ud i noget som  KUSK, så er det: Involvér lærerne fra starten. Set i bagklogskabens lys involverede vi lærerne lidt for sent – og det var klart en fejl – alle niveauer i organisation skal være med fra starten af og tage ejerskab til projektet, ellers er det meget vanskeligt at lykkes, forklarer Lone Simonsen.  

Hvorfor er KUSK vigtigt?
- KUSK er en vild vigtig indsats - en vigtig forstyrrelse af status quo, som medvirker til, at vi udvikler os som organisation, som kolleger, ledelse og som mennesker. Her på skolen har KUSK-indsatsen helt konkret resulteret i, at professionelle læringsfællesskaber nu er blevet en strategisk indsats – og vi fortsætter arbejdet, siger Lone Simonsen.   

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K