Del

KUSK: Fra læring til ny praksis

Interview med Dorrit Sørensen, lektor i Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Københavns Professionshøjskole og projektleder af KUSK.

KUSK står for ”Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling”, og er et fælles udviklingsprojekt i erhvervsskolesektoren. KUSK begyndte som en refleksion og frustration over det ofte  til tider ret beskedne udbytte af udviklingsprojekter og efteruddannelses i praksis, som en lang række skoler og organisationer oplever.

- Ny læring har ofte svært ved at blive ny praksis. Det var den udfordring, der ansporede os, og parterne bag KUSK, til at gå i gang. Evalueringer og erfaringer viser, at der ofte mangler et organisatorisk ”skelet”, der gør det muligt at forankre ny læring og gøre det til ny praksis på erhvervsskolerne.
- Så målet blev at udvikle arbejdsformer, eller processer og værktøjer, der gør det muligt at indlemme ny viden i organisationer og skoler, siger Dorrit Sørensen, lektor i Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) ved Københavns Professionshøjskole og projektleder af KUSK.
 
Dorrit Sørensen fortæller videre, at de har benyttet en eksperimenterende tilgang og derigennem arbejdet med fornyelse af den måde, ledere og lærere samarbejder på omkring udvikling af nye pædagogiske og didaktiske initiativer i organisationen.

- Det betyder, at det er måden, skolerne udvikler praksis på og anvender deres kompetencer, der er bærende for kulturudvikling, fortæller Dorrit Sørensen.

Dilemmaer er læring
Der blev taget udgangspunkt i tæt samarbejde med fire pilot-skoler, der indvilligede i at arbejde med KUSK under supervision. Hver skole nedsatte en arbejdsgruppe, der bestod af ledere, lærere og TR. 

I NCE var der fire lektorer tilknyttet, som fik rolle af at være eksterne KUSK-konsulenter på de respektive skoler og på fælles workshops hvert halve år. Derudover fik udvalgte medlemmer af de lokale arbejdsgrupper rolle som KUSK-ambassadør, der i samarbejde med den eksterne KUSK-konsulent bistod den lokale udvikling.

En anbefaling Dorrit Sørensen gerne vil give videre er, at når man igangsætter et stort forandringsprojekt på en skole, er det vigtigt at være opmærksom på at arbejde og løse de kulturelle barrierer, der opstår undervejs samt behovet for løbende information.

 - Vi tog fat der, hvor det typisk ”driller”, i de barrierer ved pædagogisk arbejde, der udfordrer i praksis, Og ved hjælp af en åben og samskabende tænkning med både ledere og lærere opdagede vi ret hurtigt, at det er netop i dilemmaerne, læringspotentialet ligger, fx i dilemmaet ”tid til at mødes eller udvikle”, et dilemma der gik igen på flere skoler. Så netop tidsbegrebet har vi arbejdet en del med, fortæller Dorrit Sørensen. 

Resultater og anbefalinger
KUSK er foreløbigt resulteret i en række spændende udviklingsinitiativer og erfaringer på de fire pilotskoler, hvor nogle er kommet rigtig langt, samt ikke mindst et KUSK-koncept, der blandt andet indeholder fem interessante principper, der støtter arbejdet med en bæredygtig udviklingskultur på erhvervsskolerne.

- Vi håber, at rigtig mange skoler vil lade sig inspirere og prøve nogle af principperne af. Et meget vigtigt udgangspunkt er, at alle niveauer i organisationen skal være enige om og forstå, at kulturudvikling sker i en samarbejdskultur forstået som en samskabelse mellem ledelse og lærere om udvikling af pædagogisk og didaktisk praksis. Det kan man læse meget mere om i KUSK-konceptet, siger Dorrit Sørensen.

De fem principper, der kan arbejdes med for at understøtte en bæredygtig kulturudvikling er:  
•    At dilemmaer har et stort læringspotentiale
•    At samarbejde mellem ledere og lærere om udvikling forstærker muligheden for kulturforandringer 
•    At formel kompetenceudvikling skal kobles til skole- og praksisudvikling 
•    At udviklingsarbejde skal skabe meget mere værdi for den eksisterende praksis
•    At en eksperimenterende tilgang inviterer til samarbejde gennem spørgsmål, der skal løses.

KUSK–konceptet kan downloades her

Der kan du bl.a.  læse mere om tænkningen bag KUSK, lade dig inspirere af erfaringerne fra de fire skoler og ikke mindst gå på opdagelse i forskellige processer og værktøjer til selv at arbejde videre med kulturudvikling 

Mere info
Ønsker man at vide mere om KUSK og/eller få konsulentbistand, kontakt venligst Dorrit Sørensen, lektor i Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Københavns Professionshøjskole og projektleder af KUSK, doso@remove-this.kp.dk, eller René Nordin Bloch, lektor og projektkoordinator samme sted på rebl@remove-this.kp.dk

NCE tilbyder en vifte af forskellige aktiviteter, der kan støtte, at udviklingsarbejde også bliver til ny praksis gennem kulturudvikling for eksempel:
 
•    Oplæg om dilemmadrevet udvikling (KUSK-metoden)  
•    Sparring om konkrete dilemmaer med læringspotentiale
•    Proces og konsulentbistand i sammenhæng til forskellige typer af udvikling og      forandringsinitiativer med kulturudvikling for øje. 
•    Kurser i KUSK-metode til understøttelse af samarbejde mellem ledelse og lærere om pædagogisk udvikling  


Fakta om KUSK
KUSK står for: Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling, og er et projekt, der handler om, hvordan ledelser og lærere i samskabelse kan udvikle og forankre pædagogisk og didaktisk praksis.

KUSK er udviklet på initiativ af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Uddannelsesforbundet, Danske SOSU-skoler, Handelsskolernes Lærerforening og Danmarks Lærerforening og gennemført i perioden 2015-2018.
 
KUSK er bevilliget af og finansieret gennem Kompetencesekretariatet. Det er Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), der, sammen med fire skoler har været ansvarlige for selve gennemførelsen af projektet. De deltagende skoler er: TechCoLLEGE Aalborg, Roskilde Handelsskole, SOPU København og Nordsjælland og CELF - Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K