Del

Fagbøger kan tygges ved hjælp af FVU

Forberedende voksenundervisning (FVU) er en del Tech College Aalborgs tilbud til både AMU-kursister og erhvervsuddannelseselever. Det er til tider helt nødvendigt for nogle af eleverne i forhold til, om de kan gennemføre deres uddannelse. Og for kursisterne på AMU kan det betyde, at de får mod på mere uddannelse.

På en af uddannelserne på Agri College Aalborg - en del af Tech College Aalborg - skal eleverne have et sprøjtecertifikat. Fagbogen inden for området kan være svær læsning for nogle elever. Deres forudsætninger for at læse bogen uden hjælp, kan være så dårlige, at de kun får et meget begrænset udbytte.

- Sværhedsgraden i teksten forudsætter, at man kan læse på et vist niveau, så den går hen over hovedet på en gruppe af elever, hvis vi ikke hjælper dem med at få den bearbejdet sprogligt, fortæller uddannelsesleder Bente Mønster Simonsen fra Tech College Aalborg.

FVU kobles med faget

Agri-eleverne i Aalborg kan få hjælp via flere fronter til at forstå lærebogen – og blive bedre til dansk – på erhvervsskolen. En af mulighederne er FVU efter skoletid. Underviseren på FVU-kurset kan inddrage fagtekst og har selv viden om den konkrete uddannelse.

- Fordelen ved at vi tilbyder FVU, handler om, at det skal være en teknisk skolelærer, der er rundet af faget og har en daglig omgang med faglærerne, der underviser. De kan samarbejde i det daglige, og FVU-underviseren kan sidde med i nogle af fagtimerne og løbende sparre med faglæreren, forklarer Bente Mønster Simonsen.

Efteruddannelse og FVU

De voksne kursister på Tech College Aalborg er dels AMU-kursister og dels medarbejdere, der kommer helt målrettet for at få FVU.

- Vi har fx haft en virksomhed, hvor medarbejderne både fik FVU og blev efteruddannet i blandt andet bløde fag. Her kunne underviserne arbejde sammen i ét team, og FVU-lærerne deltog i nogle af AMU-lærerens undervisningstimer og kunne derfor bruge undervisningen som baggrund for nogle FVU-opgaver. Herved blev AMU og FVU koblet fint sammen, og der blev skabt sammehæng mellem den fagfaglige og den almene undervisning.

Besværlig administration

Som analysen fra Danske Erhvervsskoler viser, så volder det nuværende system, hvor VUC styrer udbud og administration af FVU, også besvær for Tech College Aalborg. Samarbejdet fungerer fint, men set med den nordjyske uddannelsesleders øjne, så er dobbeltadministrationen uhensigtsmæssig.

Læs også artiklen om hvordan læse-og regnekurser motiverer voksne med ringe kundskaber

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K