Del

Læse- og regnekurser motiverer voksne med ringe kundskaber

Erhvervsskolerne har gode erfaringer med at tilbyde forberedende voksenundervisning (FVU) til sine kursister og elever. Mere FVU på erhvervsskolerne kan medvirke til at nå den politiske målsætning om, at flere danskere med dårlige kundskaber gennemfører læse- og regnekurser. Det viser en netop offentliggjort analyse fra Danske Erhvervsskoler.

Barriererne for at sætte sig på skolebænken som voksen og blive bedre til dansk og matematik kan være mange, men erhvervsskolerne har gode erfaringer med at tilbyde voksne og også unge med dårlige læse- og regnefærdigheder FVU i kombination med AMU-kurser eller erhvervsuddannelse.

- Erhvervsskolernes praksisorienterede undervisning er et godt alternativ til den klassiske tilgang til matematik og dansk. Vores undersøgelse viser, at erhvervsskolerne kobler FVU-undervisningen direkte til kursisternes fagområde, og det giver god synergi, siger Stine Sund Hald, der er analyseansvarlig hos Danske Erhvervsskoler.

En anden helt konkret fordel er, at kursisterne undgår at skifte institution, og de kan begynde på FVU med det samme og på tider, så det passer med deres øvrige undervisning.

FVU fastholder og motiverer

Erhvervsskolerne fremhæver desuden følgende øvrige gevinster ved at tilbyde kursister og elever forberedende voksenundervisning i Danske Erhvervsskolers analyse ”Kan erhvervsskolerne bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder”.

  • FVU giver mod til mere uddannelse
  • FVU bidrager til at fastholde kursister/elever
  • FVU og erhvervsskolernes målgruppe er identisk  

- Både PIACC, OECD’s kortlægning af voksnes kompetencer, og Danmarks Evalueringsinstitut konkluderer da også, at et af de steder, hvor man konstaterer mange voksne med ringe læse- og regnefærdigheder, netop er der, hvor man udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser, påpeger Stine Sund Hald.  

Hver 6. voksne læser dårligt

Hver 6. voksne dansker har problemer med at læse simple tekster, og hver 7. har svært ved at regne. En anden sammenlignelig undersøgelse fra 1998 viser ovenikøbet, at udviklingen går den forkerte vej.

Politisk er målsætningen, at 40.000 danskere årligt skal gennemføre FVU. I 2010/2011 var kun halvdelen af dette mål nået, da cirka 20.000 personer gennemførte FVU dette år.

- Erhvervsskolerne kan hjælpe med at nå den målsætning, siger Stine Sund Hald og tilføjer: - Og vores analyse viser, at de også meget gerne vil.  

Erhvervsskolerne er en vigtig medspiller

I dag har 14 erhvervsskoler driftsoverenskomst til at udbyde FVU. De 14 skoler er imidlertid samlet få steder i landet. Det betyder fx, at der i hele Vest- og Sønderjylland samt Sydsjælland ikke er nogen erhvervsskoler, der udbyder FVU.

Danske Erhvervsskolers analyse viser, at der er yderligere 16 erhvervsskoler, der enten har søgt (men har fået afslag) eller overvejer at søge om lov til at udbyde FVU.

- Viljen er der blandt erhvervsskolerne til at udbyde FVU, og vi mener på baggrund af vores analyse, at det vil give rigtig god mening, hvis flere erhvervsskoler tilbød deres elever og kursister kurser i dansk og regning, siger Stine Sund Hald.

FVU på erhvervsskolerne rammer lige ned i målgruppen. Det giver god synergi til den faglige undervisning, og så kan det både fastholde eleverne i uddannelse og motivere til mere skolegang.

- Der er ingen tvivl om, at erhvervsskolerne er en vigtig medspiller, hvis vi skal nå den politiske målsætning om at få flere danskere til at gennemføre FVU, konstaterer Stine Sund Hald.

Download pdf med hele undersøgelsen her

Læs også artiklen: Fagbøger kan tygges ved hjælp af FVU

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K