Del

Flere unge på hhx og htx, tak

Hos Dansk Erhverv ærgrer man sig over, at ikke flere unge ser ud til at vælge hhx eller htx efter sommerferien.

Danske Erhvervsskolers stikprøve blandt de unge, der ønsker at komme i gymnasiet efter sommerferien viser, ikke overraskende, at det store flertal ønsker at komme på stx. Sådan har tendensen været i flere år. Stx har faktisk kun oplevet fremgang.

Dansk Erhverv ærgrer sig over, at de seneste 10 års fremgang af unge på gymnasieuddannelserne stort set kun er blevet til en fremgang på det almene gymnasium, stx.

De så hellere flere unge på hhx og htx, der målretter sig  mod de videregående uddannelser i det private erhvervsliv. 

 - Vi så gerne, at flere unge viste interesse for en erhvervsrettet gymnasial uddannelse og tilegnende sig de værdifulde dobbelt-kompetencer, de uddannelser giver, siger Svend Berg, Uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Men tallene overrasker ikke?
-Nej, men derfor kan man kan godt være lidt bittersød over dem, og som samfund har vi brug for, at flere unge vælger de erhvervsrettede uddannelser.

Har du en forklaring på, hvorfor stadig flere unge foretrækker stx?
- Jeg tror, vi har fejlet i kommunikationen omkring hhx og htx. Vi har haft for travlt med at forklare, at de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser giver de samme kompetencer som stx i stedet for at fremhæve alle de ekstra interessante og brugbare kompetencer de gymnasieuddannelser giver, siger Svend Berg.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K