Del

Rundspørgen viser

Danske Erhvervsskoler har undersøgt, hvor stor en en del af 9. klasses-eleverne, der ønsker at komme på henholdsvis stx, hhx og htx efter sommerferien, og på hvilken baggrund de har truffet deres valg.

De unges svar viser ikke overraskende, at 67 pct. ønsker at komme på stx efter sommerferien, 22 pct. på hhx, og 11 pct. forventer at vælge htx.

57 pct. oplyser, at de primært har brugt mor og far som sparringspartnere forud for valget af ungdomsuddannelse.
På andenpladsen kommer vennerne, som 16 pct. har diskuteret valget med, og på tredjepladsen ligger de unges søskende, som 13 pct. anfører, at de har lyttet til.
44 pct. oplyser, at UU-vejlederne ikke har haft nogen påvirkning på deres valg.  

Rundspørgen er foretaget af Kaas & Mulvad for Danske Erhvervsskoler i perioden fra 25. januar til 21. februar. Vi har fået svar fra 9. klasses elever på 18 skoler fra alle landsdele. Fordelingen mellem private skoler/friskoler samt folkeskoler svarer til fordelingen, som den samlet set er på landsplan. 320 elever har besvaret spørgsmålene. Af de 310, der har svaret på, hvad de skal efter 9. klasse, oplyser 150 elever (48 pct.), at de vælger stx, hhx eller htx. Det er disse elevers svar, der ligger til grund for vores resultater.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K