Del

Vejledningspartnerskaber

Danske Erhvervsskoler er også meget optaget af, hvordan man bedst muligt får vejledt folkeskoleeleverne ind på den, for den enkelte, rigtige ungdomsuddannelse. Derfor foreslår Danske Erhvervsskoler -  Ledernes i deres Folkeskoleudspil, at folkeskolelærere, vejledere og forældre skal indgå ”vejledningspartnerskaber” omkring den enkelte elev.

 - Konkret forestiller vi os, at interessenterne omkring eleven, (lærer, UU-vejleder og forældre) skal holde mindst to årlige fælles møder i 8., 9. og evt. 10. klasse. Møderne kunne fx afløse de eksisterende skole-hjem-samtaler, og den tætte dialog skal sikre, at eleven får det bedst mulige fundament at vælge den rigtige ungdomsuddannelse ud fra, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Læs hele Folkeskoleudspillet her

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K