Del

EUX dækker et hul

Interview med Henrik Routhe, uddannelseschef og ansvarlig for EUX på Tech College Aalborg:

På Tech College Aalborg oprettede man det første EUX-grundforløb i 2010, og interessen har været stærkt stigende lige siden.
- Antallet af unge, der ønsker en EUX-uddannelse boomer. Vi har oplevet en stærkt stigende interesse for EUX-uddannelsen, lige siden vi begyndte, fortæller Henrik Routhe, der er uddannelseschef på Tech College Aalborg, og fortsætter:
- Men det undrer mig ikke. EUX er en virkelig god uddannelse, og set fra et forældre-synspunkt er den også rigtig interessant, fordi den dækker flere behov og åbner mange døre og muligheder for videreuddannelse. Når vi har åbent hus, oplever vi ofte, at fædrene synes, at håndværkervejen og et svendebrev er meget attraktivt, mens mødrene ofte hælder mere til en stx. Og her dækker EUX virkelig et hul, -  både far, mor og den unge kan se ideen med en EUX.

Samarbejdsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner
Og det er ikke kun familierne, der kan se ideen. På Tech College Aalborg oplever man også, at de videregående uddannelsesinstitutioner er interesserede i elever med EUX-baggrund.
- Vi har oprettet egentlige samarbejdsaftaler med både UCN (University College Nordjylland) og AAU (Aalborg Universitet) og lavet brobygningsforløb med en række folkeskoler. Og vi har kun oplevet reel interesse fra de andre uddannelsesinstitutioners side af.
- Vi ønsker selvfølgelig at samarbejde, dels for at øge overgangsfrekvensen fra EUX til de videregående uddannelser, men også for at synliggøre EUX, som trods alt stadig ikke er så kendt af de fleste, siger Henrik Routhe.

EUX – miljø
Trods den stigende interesse for EUX, skaber uddannelsen også udfordringer på skolerne, som skal løses. Først og fremmest ønsker man en mere generel EUX-uddannelses-model, som vil gøre det muligt at udbyde EUX også på de mindre skoler.
- Som lovgivningen er nu, er det nærmest umuligt for de små erhvervsskoler at tilbyde EUX fordi holdene bliver for små. Det bør ændres, for det er rigtig synd, når nu både elever og forældre efterspørger EUX, siger Henrik Routhe.
Derudover bør skolerne etablere egentlige EUX-studiemiljøer.
- Erfaringerne fra vores to første år med EUX, har vist os, at EUX’erne har behov for deres eget ”område” eller studiemiljø på skolen, så det er vi i fuld gang med at etablere. Det forventer vi os meget af, og EUX-lærerne glæder sig også til det. Det er en særlig afklaret og ofte målrettet elevgruppe, der vælger EUX, og de har brug for hinanden og et miljø, hvor de kan dyrke deres fællesskab blandt andet med en lektiecafé, fortæller Henrik Routhe.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K