Del

EUX skal udbredes

EUX er en uddannelse på vej frem. Der er stigende interesse for den, men stadig for få der tager den. En af grundene til det er, at kun ganske få skoler har mulighed for at tilbyde EUX. Det skal der laves om på.

Danske Erhvervsskoler - Lederne har en vision. Målet er at styrke og udbrede EUX, så kommende elever kan tage en EUX-uddannelse inden for stort set alle tekniske og merkantile eud-uddannelser.
I dag er den enkelte EUX-uddannelse bygget stramt op omkring et særligt forløb knyttet til den enkelte erhvervsuddannelse fx tømreruddannelsen. Det giver meget små hold selv på store erhvervsskoler, hvilket i praksis gør det umuligt for skolerne at udbyde EUX. Det skal ændres.

Hvorfor vil I ændre på den nuværende EUX-model?
- Den nuværende EUX-model skal justeres og styrkes, så flere elever i fremtiden får reel mulighed for at vælge en EUX. Det kræver, at skolerne kan oprette EUX-hold på tværs af forskellige uddannelser. En model kunne være, at alle EUX-elever, fx inden for bygge- og anlægsområdet, kunne tage en række af de grundlæggende fag sammen, fx dansk, matematik og samfundsfag. Det ville give langt flere skoler mulighed for at tilbyde EUX og dermed give flere elever mulighed for at tage uddannelsen, forklarer Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler – Lederne (DE-L).

Men kan eleverne ikke bare vælge en af de andre ungdomsuddannelser?
 - Nej, EUX skal styrkes, fordi det er en særlig interessant ungdomsuddannelse. Den har en bred appel både til de dygtige elever og til arbejdsgiverne, særligt produktionsvirksomhederne. Og det videregående uddannelsessystem er også meget interesseret i at modtage elever med EUX baggrund.
- EUX udmærker sig ved at være en uddannelse, der kombinerer de praktiske faglige færdigheder med en studiekompetencegivende eksamen. Det er for det første et rigtig godt kort at stå med på hånden for den unge, men også et vigtigt uddannelsestilbud for skolerne, da det gør dem i stand til at tiltrække en stærkere elevgruppe, siger Peter Amstrup.  

Hvad er det konkret, DE-L vil have ændret?
- Vi ønsker at give skolerne mulighed for at danne EUX-klasser med elever fra forskellige fagspecifikke områder, så man kan tilbyde EUX-uddannelsen for relativt få elever også på de mindre erhvervsskoler. Dernæst vil vi gerne have, at man laver en merkantil EUX. Det vil give elever mulighed for at tage EUX i kombination med det merkantile grundforløb (HG). På den måde vil mange HG-elever uden praktikplads kunne afslutte deres ungdomsuddannelse med studiekompetencer, og fx kunne fortsætte på en kort erhvervsrettet videregående uddannelse, hvis de ønsker det, siger Peter Amstrup.

Danske Erhvervsskoler – Lederne håber, beslutningstagerne vil tage anbefalingerne til sig. De vil medvirke til at styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne til gavn for både unge, virksomheder og samfund.


Læs hele udspillet her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K