Del

Praxis - Danske Erhvervsskolers nye nyhedsbrev

Praxis er Danske Erhvervsskolers nye elektroniske nyhedsbrev. Praxis udkommer 6 gange om året og vil gennem forskellige temaer sætte fokus på  aktuelle udfordringer og problemstillinger  inden for erhvervsskolesektoren.

Praxis vil som udgangspunkt være baseret på analyser og undersøgelser.

Nyhedsbrevet er et fælles initiativ for Danske Erhvervsskoler, og er altså både fra Danske Erhvervsskoler - Lederne og Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

Har du nogle ideer eller kommentarer til Praxis, kan redaktionen kontaktes her.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K