Del

Svendebrev med gymnasiefag er populært

Ungdomsuddannelsen EUX har på bare tre år oplevet stor fremgang. Ingeniørforeningen og Danske Erhvervsskoler ser dog gerne, at mange flere unge ser fordelen ved at kombinere en erhvervsuddannelse med en adgangsgivende eksamen.

Erhvervsuddannelserne lider under, at mange unge ser det almene gymnasium som det bedste udgangspunkt for et godt arbejdsliv. Men én uddannelse på erhvervsskolerne har en markant fremgang: EUX – der kombinerer en håndværksuddannelse med en studiekompetencegivende eksamen.

EUX-vejen har eksisteret siden 2010, og den har de seneste år haft en stigning i antallet af elever på knap 40 procent. I skoleåret 2011/2012 gik knap 400 elever på EUX rundt omkring i landet. I det kommende skoleår har 550 personer indtil videre søgt om at blive optaget på uddannelsen.

Direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler kan godt forstå de unge, der vælger EUX.

- Jeg tror, at mange kan se den fremtidssikring, der er ved både at få en faglig uddannelse og sikre sig de studiekompetencegivende eksamener. Med en EUX kan de både få et job og læse videre. Den boglige ballast, som en EUX giver, er også god at have, hvis man skal have sit eget firma, eller hvis man har en lederstilling.

Ingeniørerne vil have EUX

Også IDA – Ingeniørforeningen – er begejstrede for EUX og håber, at endnu flere unge fremover vælger denne vej. Der er generelt alt for få studerende på ingeniøruddannelserne, der har en erhvervsuddannelse, og det er foreningen kede af, fordi den ser et stort potentiale i disse elever.

- Først og fremmest vil vi gerne have flere ingeniører. Den almindelige tilgang er ikke nok til at dække behovet. EUX, tror vi, kan være med til, at flere vælger en erhvervsuddannelse, og at flere af dem vælger at læse videre enten med det samme eller på et senere tidspunkt, siger chefkonsulent Mille Østerlund.

Hun tilføjer, at IDA meget gerne vil have flere ingeniører med en faglig baggrund. Der er en stor fordel ved som ingeniør både at kunne kombinere sin dybdegående tekniske viden med en grundlæggende praktisk erfaring med, hvordan man fx svejser.

Flere skal vælge EUX

Trods en fin fremgang er der behov for, at flere vælger EUX. Danske Erhvervsskoler og IDA er da også enige om, at det gode tilbud skal udbredes, så det bliver en mulighed for alle elever på erhvervsskolerne. I dag er det ikke muligt hverken på alle skoler eller alle linjer at vælge EUX.

- Det er helt tosset, at man på en skole fx godt kan tage EUX inden for byggeri, men ikke inden for el. Og at der er nogen skoler, hvor man slet ikke tilbyder EUX, siger Mille Østerlund, der mener, at EUX netop er noget af det, der skal til for at gøre erhvervsuddannelserne attraktive for både de unge og deres forældre.

Danske Erhvervsskoler – Lederne arbejder for, at alle skoler og alle erhvervsuddannelser skal udbyde EUX. Målet er, at 30 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne skal vælge EUX. I dag er det samlet set 5,7 procent af de i alt cirka 10.000 folkeskoleelever, der søger ind på erhvervsuddannelserne i år.

- Vi skal have flere af de elever, der i dag vælger STX tilbage til erhvervsuddannelserne. Når det lykkes, tror jeg, at det både er et realistisk og nødvendigt mål. Det er det, arbejdsmarkedet har behov for, lyder det fra Lars Kunov.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K