Del

Fakta om rundspørgen om uddannelsespålæg

Praxis har sendt spørgeskema ud til 72 direktører på erhvervsskoler og fået svar fra 25 skoler. Helt kort viser rundspørgen, at de unge med uddannelsespålæg kun i nogen grad eller i begrænset omfang vurderes som uddannelsesparate. 14 ud af 25 skoler svarer, at de generelt oplever, at eleverne kun i begrænset omfang er uddannelsesparate.

Rundspørgen viser blandt andet også følgende om de unge med uddannelsespålæg:

 

  • 13 skoler svarer, at eleverne i nogen grad mangler faglige kompetencer.

  • 13 skoler svarer, at eleverne i meget høj grad mangler personlige kompetencer.

  • 17 skoler svarer, at eleverne i nogen grad har psykiske problemer.

  • 15 skoler svarer, at eleverne i nogen grad har andre problemer som fx problemer med familien, boligforhold og økonomi etc.

  • 13 skoler svarer, at eleverne i meget høj grad er svære at fastholde på uddannelsen.

  • 15 skoler svarer, at eleverne i nogen grad mangler motivation.

  • 18 skoler svarer, at eleverne i nogen grad har svært ved at passe undervisningen.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K