Del

Sådan udpeges nye bestyrelsesmedlemmer

Dansk Erhverv (DE) er en af de organisationer, der udpeger medlemmer til bestyrelserne på erhvervsskolerne. Claus Rosenkrands Olsen, uddannelsespolitisk chef i DE, står for udpegningen:

- Først ser vi på uddannelsesudbuddet på den skole, der skal udpeges til; og så prøver vi at finde en medlemsvirksomhed i skolens lokalområde, der har interesse inden for rækken af skolens uddannelser. Som hovedregel har virksomheden selv elever fra en af de uddannelser, som er på skolen.

- Når virksomheden er fundet, spørger vi, om de kunne have interesse i at sidde i erhvervsskolens bestyrelse. Som regel er det uproblematisk at finde medlemmer til erhvervsskolebestyrelserne, da mange finder arbejdet relevant og interessant. Foretrækker I særlige profiler, når der skal udpeges?

- Vi efterspørger fortrinsvis personer, der har erfaring med at arbejde på strategisk niveau. Det skal man kunne i en bestyrelse. Ofte er der også tale om personer med indgående kendskab til virksomhedens rekruttering og kompetencebehov, siger Claus Rosenkrands Olsen.

I Dansk Erhverv er forberedelserne til forårets udpegninger allerede i gang.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K