Del

”Erhvervsskolebestyrelserne skal være adrætte”

Lars Goldschmidt, formand for DEG-B, mener, bestyrelsernes vigtigste rolle er at sikre ledelsen råderum og plads til at skabe den nødvendige forandring og udvikling på skolerne.

Erhvervsskolerne har de senere år udviklet sig til store komplekse multiinstitutioner, hvilket stiller større og større krav til bestyrelsesarbejdet på skolerne. Lars Goldschmidt, formand for DEG-B og medlem af blandt andet ZBC’s og Niels Brocks bestyrelser, mener udviklingen kræver mere og mere professionelle erhvervsskolebestyrelser, der skal tage sig selv og arbejdet seriøst.

- Erhvervsskolebestyrelsernes opgave er primært at sikre, at ledelsen har fokus på og råderum til at skabe de forandringer og udvikling, der skal til, når man driver skole i dag. Rammerne ændrer sig konstant, og den faglige udvikling går virkelig stærkt. Det kræver adrætte bestyrelser for at følge med og for at skabe grundlag for at skolerne kan uddanne arbejdskraft, der sikrer konkurrencedygtighed i fremtiden, siger Lars Goldschmidt.

En anden væsentlig opgave for bestyrelserne er ifølge Lars Goldschmidt at sikre, at såvel ledelser som medarbejdere føler sig ansvarlige som udviklere og skabere af de nye institutioner og undervisningsformer, vi går i møde.

- Bestyrelserne skal facilitere ny fælles kultur om de nye og de hele tiden foranderlige undervisningsformer på skolerne som ny teknologi og ny didaktisk viden muliggør. 

Nationalt ansvar

En anden vigtig parameter i bestyrelsesarbejdet er udsyn.

- Det er vigtigt, at bestyrelserne ikke kun er lokalt forankrede. En bestyrelse skal ikke suboptimere egen institution, men tænke institutionen ind i det store uddannelseslandskab såvel regionalt som nationalt. Vi er jo sat i verden for at løse en national uddannelsesopgave, og det skal man huske, understreger Lars Goldschmidt. 

Parternes rolle

Der er lang tradition for parternes indflydelse på erhvervsuddannelserne blandt andet som repræsentanter i erhvervsskolernes bestyrelse. Den indflydelse skal parterne vedblive med at have, hvis står det til Lars Goldschmidt.

- Grundlæggende mener jeg, parternes rolle er afgørende i erhvervsskolernes bestyrelser, men ikke kun af de indlysende årsager, som mange måske tror. Det er oplagt og væsentligt, at parterne er repræsenteret, fordi de har dugfrisk viden om, hvilke kompetencer den kommende arbejdsstyrke skal besidde, og hvilke teknologier, det er vigtigt, at eleverne stifter bekendtskab med.

- Men lige så vigtig årsag til, at parterne skal sidde i erhvervsskolernes bestyrelser, er, at parterne er en magtfaktor, der er på erhvervsskolernes side i udviklingen af ungdomsuddannelserne. Partsindflydelsen styrker og legitimerer erhvervsuddannelserne, og det er afgørende for vores erhvervsrettede uddannelser. De velstillede og magtfuldes børn går jo på det almene gymnasium, - og derfor har erhvervsskolerne brug for parterne, siger Lars Goldschmidt.

 

Hvad bringer fremtiden?

Lars Goldschmidt forudser større institutioner og flere kombinationsmuligheder inden for uddannelserne, når det kommer til de erhvervsrettede uddannelsers fremtid.

- Hvis jeg skal kigge i krystalkuglen, tror jeg, der inden for en overskuelig årrække kommer til at ske følgende: Vi får ny, samlet ungdomsuddannelseslovgivning, og der kommer flere campi, med ungdomsuddannelsesinstitutioner, der udbyder en bred vifte af forskellige ungdomsuddannelser. Der vil også komme flere blandingskategorier af uddannelser ala eux’n. Bestyrelsessammensætningen i de nye store institutioner bliver et mix af bestyrelserne, som vi kender dem i dag fra stx og fra de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, hvor parterne stadig er repræsenteret, siger Lars Goldschmidt.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K