Del

”Ny bestyrelse er et mix fra stx og handelsskolen”

Ole Zinck Nielsen er formand for bestyrelsen på Lemvig Gymnasium. Han er udpeget af Danske Erhverv og Dansk Arbejdsgiverforening og har været formand i 4 år.

Ole Zinck sad oprindeligt i handelsskolens bestyrelse, før fusionen med det almene gymnasium i Lemvig. Her fortæller han om bestyrelsens arbejde med fusionsprocessen:

- I forbindelse med fusionen af vores nye skole skulle vi selvfølgelig også sammensætte en ny bestyrelse. Det kunne man jo godt tro ville give problemer, men det krævede ikke de store sværdslag. En del fra begge bestyrelser trak sig, en formand trak sig, og der var enighed om, at vi have ét fælles mål: Vi skulle fastholde flest mulige ungdomsuddannelser i Lemvig, og sammensætte en bestyrelse der var bedst egnet til at løse den opgave.

- Vi havde en god proces og er endt med en bestyrelse, der består af et mix mellem de to oprindelige. Parterne er repræsenteret, de videregående uddannelser, kommunen, folkeskolen og medarbejdere og elever.

- Da vi først havde truffet beslutningen om at fusionere, fik vi hurtigt etableret den nye bestyrelse og ansatte en ny rektor. Vi var meget spændte på, hvordan vores to medarbejdergrupper ville komme til at samarbejde. Tidligere var de to skoler jo konkurrenter, men vores bekymringer blev hurtigt gjort til skamme, og i dag er de to kulturer fuldstændig smeltet sammen.

- Det er en fornøjelse at være en del af bestyrelsens arbejde. Vi synes selv - i al beskedenhed - at vi arbejder professionelt og målrettet. Vi har udarbejdet en meget tydelig vision, mission og langsigtet strategi for gymnasiets virke og har fælles værdier for måden, vi arbejder på. Det er en styrke, at alle bestyrelsesmedlemmer er lokalt forankret og har en stor oprigtig interesse i at løse udfordringerne og skabe udvikling lokalt.

Fusion gav mindre frafald

For eleverne har det været en klar gevinst at fusionere skolerne.

- Efter folkeskolen ved man, det er af afgørende betydning for mange elever at fortsætte skolegangen der hvor deres kammerater går. Det er blevet lettere for dem at vælge, når de alle går under samme tag. Og det er heller ikke længere så ”farligt” at lave et omvalg, for de elever, der i første omgang fik valgt forkert. De mister ikke deres kammerater, og vi kan dokumentere, at det har givet lavere frafald, hvilket er virkelig positivt, siger Ole Zinck Nielsen.

Forberedt udpegning

- Vi har forberedt den kommende udpegning til bestyrelserne ved i første omgang at lave en bestyrelsesevaluering og vi har talt om egne og eventuelt manglende kompetencer i bestyrelsen. Men umiddelbart viser evalueringen og drøftelsen, at vi ikke mangler nogle særlige kompetencer.

- Jeg synes, vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde i vores bestyrelse, hvor alle kommer til orde, siger Ole Zinck Nielsen.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K