Del

”Stort byggeri og fusion kræver sin bestyrelse”

Silkeborg har netop fået en ny erhvervsskole, College360. College360 er resultatet af en fusion mellem Silkeborg Business College og Teknisk Skole Silkeborg. Læs formandens historie om en lidt hektisk fusionsproces.

Svend Skov Jensen er formand for College360, Silkeborgs nye erhvervsskole. Svend Skov Jensen var tidligere formand for Teknisk Skole Silkeborg, har sammenlagt været formand i 10 år og er udpeget af Dansk Metal.

- Der er sket meget de seneste år her i Silkeborg, så vi har haft noget at se til i bestyrelserne. Det begyndte med, at vi på den daværende Silkeborg Tekniske Skole traf beslutning om at bygge en helt ny skole. Det er et stort projekt til mere end 300 millioner kroner, og vi bygger mere end 25.000 nye kvadratmeter. Undervejs i byggeriet dukkede så muligheden op for at fusionere med Silkeborg Business College (SBC), og så tog vi den med oveni, fortæller Svend Skov Jensen.

- Jeg skal være ærlig og sige, at nogle medlemmer af bestyrelsen var bekymrede for, om vi kunne gabe over to så store projekter på en gang, men timingen var rigtig for fusionen, og byggeriet var vi allerede gået i gang med, så vi besluttede os for at fortsætte.

Hentede kompetencer udefra

Det kræver meget af en bestyrelse at kaste sig ud i byggeprojekter af den størrelse. Det er et stort ansvar og fordrer planlægning, styring og opfølgning. Bestyrelsen på Teknisk Skole Silkeborg var fra starten af meget bevidste om, at de skulle hente hjælp udefra, før de gik i gang.

- Vi havde erfaring med store byggerier i bestyrelsen og hos vores direktør, men vi vidste også, at vi ikke havde nok viden om fx EU-udbud. Den viden købte vi os til gennem en dygtig advokat. Det var virkelig en god investering, det havde vi aldrig klaret selv, siger Svend Skov Jensen. Byggeriet har udfordret blandt andet fordi, processen er blevet mere langstrakt end forventet.

- Det skyldes flere ting. Blandt andet trak salget af nogle bygninger ud. Og så blev vi ligesom alle andre skoler løbende pålagt nye opgaver fx eud-reformen, finanslove og nye besparelser. Det gjorde, at vi måtte tilpasse organisationen undervejs. Den slags tager også tid, siger Svend Skov Jensen.

Etablering af College360

Silkeborgs nye erhvervsskole, Collge360, er resultatet af fusionen mellem Teknisk Skole Silkeborg og SBC, der faldt på plads dette efterår.

- Det startede med, at vi diskuterede i Teknisk Skole Silkeborgs bestyrelse, hvordan vi kunne gøre uddannelsesudbuddet stærkere i Silkeborg. Vi ønskede især at styrke htx og eud-uddannelserne og skabe et bedre studiemiljø. Ret hurtigt blev den snak kredset ind til, at vi nok skulle fusionere nogle skoler, siger Svend Skov Jensen.

I første omgang henvendte man sig til SBC og SOSU-skolen, men SOSU sprang ret hurtigt fra, da de ønskede at fusionerede med Aarhus.

- I stedet holdt vi så et par møder med SBC’s formandsskab, og der var timingen rigtig god, hvilket ofte er afgørende for om en fusion går igennem, siger Svend Skov Jensen.

SBC stod for at skulle have ny direktør, og på Teknisk Skole Silkeborg havde man en åremålsansat direktør, der ikke skulle have forlænget sin kontrakt, så der blev ret hurtigt opnået enighed om at gå i gang med fusionsforhandlinger.

- Fusionsprocessen har været et stort arbejde. Men også her har vi hentet rådgivere udefra for at sikre en så professionel proces som muligt. Vi har ansat en ny direktør, vi har rettet organisationen til, og vi har arbejdet med at få skabt en ny fælles kultur og integreret vores medarbejdere bedst muligt, fortæller Svend Skov Jensen.

Svend Skov Jensen synes, det er spændende og udviklende at arbejde i en erhvervsskolebestyrelse.

- I løbet af mine mange år som bestyrelsesmedlem og formand er det gået op for mig, at det at drive en erhvervsskole er én lang strukturændring. Og så handler det om at få omsat de midler, vi har rådighed, bedst muligt til nyttig og brugbar viden i elevernes hoveder. Det er interessant og udfordrende, siger Svend Skov Jensen.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K