Del

TEC’s bestyrelse hædret for strategindsats

Sidste efterår blev TEC’s bestyrelse kåret som ”Årets Offentlige Bestyrelse 2016”. En flot anerkendelse der var resultatet af en meget målrettet indsats i TEC’s bestyrelse.

Per Påskesen har været formand for bestyrelsen på TEC siden 2011. Han sidder også i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelsernes (DEG-B’s) bestyrelse, p.t. som næstformand. Per Påskesen er udpeget af Dansk Metal.

Sidste efterår blev TEC’s bestyrelse kåret som ”Årets Offentlige Bestyrelse 2016”. En flot anerkendelse der var resultatet af en meget målrettet indsats i TEC’s bestyrelse. Ved uddelingen af prisen fremhævede bedømmelsesudvalget, at TEC’s bestyrelse har:

- Lagt en visionær strategi om at bygge skolen op om kvalitet i uddannelserne med centrale målepunkter for kvalitet.

- En klar opfølgningsstrategi, hvor de enkelte uddannelsesretninger får frihed til at omsætte kvalitetsmålene, og de bliver målt på kvaliteten.

- Økonomiske kontrolprocedurer, som fanger faresignaler, så bestyrelsen kan afværge problemer. - Klar arbejdsdeling om, at bestyrelsen har det strategiske ansvar, mens eksekvering og daglige drift er direktionens ansvar. Per Påskesen, mener, prisen bekræfter, at bestyrelsens fokus har været det rette.

- Vi blev naturligvis glade for prisen. Den bekræfter, at bestyrelsens fokus på at sikre kvalitet og faglighed i uddannelserne har været det rette. Og vi tror på, at høj kvalitet i uddannelserne er det, der skal til for at tiltrække flere elever, siger Per Påskesen.

Ny grundforståelse på TEC

Forud for prisuddelingen var TEC’s bestyrelse igennem en længere proces, hvor man blandt andet overvejede en større fusion. Fusionen blev dog aldrig ført ud i livet, men førte til et direktørskifte og ny ledelse, som så igen førte til en større strategiomlægning.

- Vi skabte en ny grundforståelse på TEC blandt andet ved hjælp af medarbejderinddragelse, og på baggrund af det udarbejdede vi en ny strategi og pejlemærker. Processen strakte sig over et år. Strategien letter bestyrelsens arbejde i det daglige, men vi hviler ikke på laurbærerne. Vi har et årshjul, hvor de strategiske pejlemærker hele tiden rettes til i forhold til påvirkninger, vi bliver udsat for.

TEC’s bestyrelse holder strategiseminar hvert år i september, hvor man blandt andet inviterer de lokale uddannelsesudvalg med. På baggrund af det foretages strategiske justeringer, som omsættes til operationelle handlinger.

- Den største udfordring for bestyrelsesarbejdet er ikke strategilægning. Det er, at rammerne hele tiden ændrer sig fx i form af faldende søgetal og økonomiske nedskæringer, siger Per Påskesen.

Udpegning 2018

På TEC forbereder man den kommende udpegning blandt andet vha. evalueringsværktøjet, som DEG-B har fået udviklet.

- Vi har netop gennemført en bestyrelsesevaluering med DEG-B’s evalueringsværktøj, og efterfølgende har jeg har haft samtaler med hvert enkelt medlem. Vi forventer ingen nyudpegninger fra parterne, men måske fra andre områder.

På spørgsmålet om, hvad der kræves for at blive et godt bestyrelsesmedlem, svarer Per Påskesen:

- Man skal interessere sig for uddannelse og vide, hvad det handler om. Så er det godt, hvis man har noget organisations- og/eller økonomisk erfaring, og man skal være indstillet på at bidrage med forslag og kritiske spørgsmål på bestyrelsesmøderne. Det er det, der skaber udvikling i bestyrelsesarbejde, siger Per Påskesen.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K