Del

"Alle for en mod mobning"

Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling har netop lanceret en aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning. Kampagnen hedder ”Alle for en mod mobning” og er blandt andet målrettet ungdomsuddannelserne.

OL-atleter siger nej til mobning på flotte plakater i gadebilledet, og alle daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner har modtaget materialer om forebyggelse og bekæmpelse af mobning.

Ministeriets kampagne er skudt i gang og indeholder blandt andet et katalog med en række anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning på ungdomsuddannelserne. Der er også anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med at styrke inkluderende fællesskaber og derigennem forebygge ensomhed. Materialet er henvendt til både skoleledere, undervisere, elevråd, bestyrelser og forældre.

Ikke kun et folkeskoleproblem

- Mange har den opfattelse, at mobning primært er et fænomen i folkeskolen, men sådan er det desværre ikke. Erfaringer viser, at unge på ungdomsuddannelser også oplever mobning og ensomhed. Undersøgelser peger derudover på, at unge, der mistrives i skolen, har større risiko for ikke at komme videre i uddannelsessystemet.

- Mobning er et meget alvorligt problem, som kan have langvarige skadelige konsekvenser. Og derfor skal voksne på ungdomsuddannelserne også have blik for, hvad der foregår mellem eleverne socialt, og tage ansvar for at forebygge og bekæmpe mobning. Ikke fordi vi skal fritage forældrene for deres ansvar, for det er først og fremmest forældrenes opgave at opdrage deres børn og lære dem, at mobning aldrig nogensinde er i orden, siger Ellen Trane Nørby.

Værktøj mod mobning

Kampagnen består også af en portal med konkrete værktøj til bekæmpelse og forebyggelse af mobning. Der er der råd og vejledning til ledere, undervisere, elevråd, bestyrelser og forældre fx om, hvordan man som institution udvikler en mobbestrategi, hvordan man som elev kan få akuthjælp, eller hvordan undervisere kan få inspiration hos ministeriets læringskonsulenter til at udvikle undervisningsforløb, der styrker inkluderende fællesskaber.

Få inspiration til arbejdet omkring forebyggelse og bekæmpelse af mobning på www.alleforenmodmobning.dk

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K