Del

Tværgående GF1-center gi'r glade elever

På EUC Nordvest i Thisted har man åbnet et nyt tværgående GF1-center. Der går 130 nye GF1-elever fra både de merkantile og tekniske fagretninger sammen – og det giver rigtig glade og tilfredse elever.

På EUC Nordvest i Thisted har man åbnet et nyt tværgående GF1-center. Der går 130 nye GF1-elever fra både de merkantile og tekniske fagretninger sammen – og det giver rigtig glade og tilfredse elever. Thilde Kielsgaard Heidemann, uddannelseschef på EUC Nordvest fortæller her om indsatsen.

- De nye GF1-forløb giver nye muligheder. Dem har vi omsat til at etablere ét stort nyt GF1-center for alle vores GF1-elever i Thisted. Vi har først startet det op her fra august, så vi har ikke så lang erfaring med det endnu, men indtil videre har det været en stor succes, og har givet meget glade og tilfredse elever.

Tidligere kørte de tekniske og de merkantile grundforløb mere traditionelt i hver deres regi og med hver deres typer af introforløb. Men i år er der altså blevet satset på ét stort ungdoms-campus-miljø. Og det har skabt nye muligheder og trivsel.

- Eleverne virker som om de stortrives, og vi tror, det nye fælles miljø er medvirkende til at de føler sig værdsat. Vi har haft en del fælles aktiviteter for alle elever også i samarbejde med de nye 1. g’ere i vores gymnasieklasser fx fælles konkurrence i dragesejllads på Limfjorden og fælles introfest. Det har alle parter nydt, og mange har lært hinanden at kende på tværs af uddannelserne. Det er positivt, og vi tror helt sikkert på det fremmer trivslen og tilhørsforholdet til skolen blandt de nye elever, siger Thilde Kielsgaard Heidemann.

Indsigt i flere uddannelser

Det nye GF1-center har betydet, at nogle elever har skiftet fagretning.

- Det er i bund og grund positivt og vidner om, at flere elever har fået indsigt i, hvad de har af muligheder, og derfor allerede tidligt er blevet opmærksomme på, at de måske har valgt forkert. Det betyder nok også noget, at vi rent fysisk har placeret studie- og praktikvejledningen lige midt i centeret. De bliver besøgt ivrigt, fortæller Thilde Kielsgaard Heidemann. Ud over nye fysiske rammer arbejder EUC Nordvest også med andre tiltag, der skal fremme trivslen blandt eleverne.

- Vi kører et meget spændende projekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse under navnet ”Sunde erhvervsskoler godt på vej”. Det inspirerer til aktiviteter, der fremmer både fysisk og mental sundhed, og er med til at sætte fokus på bevægelse som et didaktisk greb, og at sundhed forstået bredt har stor betydning for indlæring, trivsel og jobmuligheder, siger Thilde Kielsgaard Heidemann.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K