Del

Trivsel er en forudsætning for læring

Tusindvis af unge er netop begyndt på en ny ungdomsuddannelse. De har valgt mange forskellige uddannelser og kommer med vidt forskellige baggrunde, men ét har de tilfælles: De skal trives, før de kan modtage læring.

Det faktum bliver man mere og mere bevidst om, og aktuelt bliver der, i kølvandet af den nu et år gamle eud-reform, brugt mange ressourcer på fortsat at udvikle trygge og attraktive læringsmiljøer på erhvervsskolerne - og det virker.

-Det er veldokumenteret, at trivsel og tryghed er en forudsætning for læring, og derfor har undervisningsmiljøet en høj prioritet på alle erhvervsskoler, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Erhvervsskoleeleverne trives

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier glæder sig over, at den første nationale trivselsmåling, efter eud-reformen trådte i kraft sidste sommer, viser, at eleverne på erhvervsskolerne generelt har en høj trivsel med et ”velbefindende” på gennemsnitlig på 4,4.
(hvor 5 er den højeste score, kilde: MBUL’s Datavarehus)

Aktionsplan mod mobning

I skolernes arbejde med elevtrivsel og inkluderende fællesskaber er forebyggelse af ensomhed og mobning vigtige indsatsområder. Derfor bakker Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier også op om minister for børn unge og ligestilling, Ellen Trane Nørbys, nye aktionsplan mod mobning.

-Kampagnematerialeret består af en række konkrete forslag til, hvordan fx uddannelsesinstitutioner kan arbejde med forebyggelse af mistrivsel og mobning. Det kan vi kun opfordre alle skoler til at lade sig inspirere af, siger Lars Kunov.

Ellen Trane Nørby har netop lanceret aktionsplanen til forebyggelse og bekæmpelse af mobning for alle børn og unge herunder elever på ungdomsuddannelserne. Kampagnen hedder ”Alle for en mod mobning på ungdomsuddannelser” og indeholder en række anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse – henvendt til både skoleledere, undervisere, elevråd og forældre.

Planen er et resultat af et bredt samarbejde mellem Ellen Trane Nørby, Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet og med Mary Fonden som faglig sparringspartner. En lang række organisationer er også blevet hørt undervejs herunder Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K