Del
 | Nyhed

1 procents besparelsen

I forlængelse af "Aftale om genopretning af dansk økonomi" har regeringen nu taget skridt til at begrænse forventede større statslige driftsudgifter i 2010 end budgetteret på finansloven for 2010. Det sker ved at reducere de statslige bevillinger med 1 mia. kr. i 2010.  

På Undervisningsministeriets område skal der spares ca. 320 mio. kr. hvoraf ca. 100 mio. kr. vedrører erhvervsskoleområdet.  Der arbejdes i øjeblikket i Undervisningsministeriet på at finde en model for udmøntningen af besparelsen. Besparelsen udmøntes først i 2. halvår af 2010, hvorved det reelt bliver en 2%'s besparelse i 2. halvår for skolerne. Følgende er foreløbigt oplyst fra ministeriet:

  • P.t. er ministeriet ikke bekendt med at besparelsen videreføres til 2011.

  • Det er mest sandsynligt at besparelsen vil blive efter "grønthøstermodellen".

  • Besparelsen bliver sandsynligvis udmøntet via en reduktion i ministeriets udbetalinger til skolerne i efteråret/vinteren 2010 uden at taksterne bliver reduceret, men svarende til at1%'s besparelsen bliver effektueret.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K