Del
 | Nyhed

10 ønsker til bedre erhvervsrettede uddannelser

Her er de 10 mest aktuelle ønsker til politikerne i valgkampen, som partierne på Christiansborg kan opfylde efter valget, hvis de vil, og som derfor bør indgå i et regeringsgrundlag.

Folkeskolen

Politikerne har vedtaget en reform, som har til formål, at 30 pct. af en ungdomsårgang tager en erhvervsuddannelse. Men det er ikke nok, hvis målet skal nås. Folkeskolen spiller en afgørende rolle.

1. Flere af folkeskolens fag skal have fokus på kombination mellem teori og praksis.

2. Alle elever skal i erhvervspraktik i 8. klasse gerne i et job, der kræver en erhvervsuddannelse.

De gymnasiale uddannelser

De trænger til et serviceeftersyn for at højne det faglige niveau og der skal være mere fokus på formålet, nemlig adgang til de videregående uddannelser.

1. Alle studieretninger skal have fokus på et højere fagligt niveau, som er målrettet videreuddannelsesmuligheder på forskellige niveauer.

2. Grundforløbet styrkes med fokus på introduktion og vejledning til studieretninger.

3. De økonomiske vilkår skal være lige for sammenlignelige gymnasiale uddannelser.

Erhvervsuddannelserne

Reformen af erhvervsuddannelserne træder først i kraft til august, så den skal først evalueres senere. Aktuelt er der behov for at tage fat på flere konkrete temaer.

1. Erhvervsskolerne skal have lov til at udbyde erhvervsfaglige suppleringskurser til de elever, der ikke umiddelbart er kvalificerede til grundforløb 2.

2. Unge skal fortsat kunne tage en erhvervsuddannelse overalt i Danmark. Det kræver nytænkning i fremtidens udbud.

3. Den digitale erhvervsuddannelse har brug for en visionær strategi koblet til handlingsplaner og initiativer.

Uddannelse af de voksne

Politikerne afsatte mange millioner til voksen- og efteruddannelse i vækstpakken, men en del af pengene er ikke brugt, fordi virksomhederne ikke sender deres medarbejdere på kursus. Samtidig risikerer vi at tabe en stor kæmpe gruppe af de lavest uddannede, fordi de ikke er kvalificerede til at tage job i virksomhederne.

1. Der skal hurtigst muligt skabes incitamenter til, at det igen bliver attraktivt for virksomhederne at bruge AMU-systemet.

2. Der er behov for en langsigtet reform af det samlede voksen- og efteruddannelsessystem.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K