Del
 | Nyhed

23 erhvervsskoler skal i gang med Ny Nordisk Skole

Man kan ikke være med i Ny Nordisk Skole alene – det kan kun opnås, hvis man samarbejder med to andre institutioner og mindst en af de to samarbejdspartnere må ikke være magen til én selv. Og lysten til den nye form for samarbejde har tiltalt 23 af Danske Erhvervsskolers medlemmer, som nu har meldt sig til projektet med daginstitutioner, folkeskoler og andre ungdomsuddannelser.

I alt 352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser har fået accept af deres ansøgning. I MBU er man positivt overrasket over den store interesse og ansøgningernes faglige ambitioner og høj kvalitet, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini i en kommentar.

"Ansøgerne har taget Ny Nordisk Skoles ambition om at gøre alle børn dygtigere til sig, og som NNS-institutioner forpligter de sig til at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. Ansøgningerne har generelt været af høj kvalitet og vidner om den forandringskraft, vores mange dygtige lærere, ledere og pædagoger rundt om i Danmark besidder," siger Christine Antorini.

I det nye år får alle 352 en individuel tilbagemelding fra Ministeriet for Børn og Undervisning, hvor de bl.a. får mere feedback om, hvordan de kan udvikle deres arbejde med mål og midler og den viden, ministeriet stiller til rådighed for deres forandringsarbejde.

"Ny Nordisk Skole-institutionerne har forpligtet sig til lokalt at tage ansvar for det pædagogiske og faglige arbejde og de metoder, der anvendes. Det er institutioner, der vil gå forrest med at lægge deres pædagogiske praksis og undervisning frem og dele eksemplariske forløb med andre," siger Christine Antorini.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K