Del
 | Pressemeddelelse

Åbent brev: Erhvervsskolerne og erhvervsakademier skaber vækst

I den forbindelse vil Danske Erhvervsskoler appellere til, at du sætter fokus på det produkt som erhvervsskolerne og erhvervsakademierne leverer til samfundet. Erhvervsskolerne og erhvervsakademierne er vigtige medspillere i bestræbelserne på at få skudt væksten i gang.


Erhvervsskolernes rolle på dagsordenen handler ofte kun om, hvordan skolerne kan bidrage til at nå målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det er et vigtigt mål, men det er for snæversynet i forhold til, hvad skolerne kan. Erhvervsskolerne og erhvervsakademierne kan nemlig tilbyde langt mere end uddannelse i traditionel forstand, og det er på tide, at man får øjnene op for det.

Erhvervsskolerne og erhvervsakademierne uddanner først og fremmest dygtige medarbejdere til det private arbejdsmarked, hvor de er rygraden i dansk produktion og erhvervsliv. Disse medarbejdere skal vi have uddannet mange flere af, hvis vi skal sikre efterspørgslen på arbejdsmarkedet Det er der bred enighed om, ikke kun i uddannelsesverdenen men også blandt arbejdsmarkedets parter. Senest i DI og CO-Industris fælles kampagne og forslag til øget vækst i Danmark.

Ud over at uddanne de medarbejdere, der skal sikre fremtidens produktion, er det dokumenteret, at erhvervsskolerne og erhvervsakademierne rummer en guldgrube af viden og ekspertise, der kan bidrage til at øge væksten og erhvervsudviklingen. Det skal samfundet blive langt bedre til at udnytte.

Men der skabes ikke uddannelse, vækst og udvikling af det rene ingenting. Det kræver politisk handling.
Skal skolerne fortsat bidrage aktivt til væksten, kræver det:

- At der hurtigst muligt bliver skabt flere ordinære praktikpladser, så vi får uddannet flere unge
- At der bliver lavet en flerårig aftale for erhvervsskolerne og erhvervsakademierne, så de reelt kan planlægge og udvikle over en længere tidsperiode.
Og sidst, men ikke mindst
- At nogle af de seneste gennemførte besparelser på voksen- og efteruddannelsesområdet trækkes tilbage, så der kan komme gang i efteruddannelsen igen.

Potentialet i produktet fra erhvervsskolerne og erhvervsakademierne er store, men det kræver, at I som politikere handler, for kun igennem løsninger og forbedringer, vil erhvervsskoler og erhvervsakademier kunne bidrage optimalt til at sætte gang i og fastholde væksten.  

Fortsat god valgkamp.

Venlig hilsen

Peter Amstrup og Kim Simonsen

Danske Erhvervsskoler
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K