Del
 | Nyhed

Adgangskrav hører til på alle ungdomsuddannelser

Det kræver noget at gå i gymnasiet, ligesom det kræver noget at tage en erhvervsuddannelse. Så når regeringen lægger op til, at eleverne skal have 02 i dansk og matematik fra folkeskolen for at kunne starte på en erhvervsuddannelse, er det helt naturligt, at der stilles tilsvarende krav for at begynde på en gymnasieuddannelse, mener René van Laer, som er formand for Danske Erhvervsskoler-Ledernes gymnasieudvalg, som omfatter hhx og htx.

"Adgangskravene til gymnasierne bør være højere end 02, da det ellers vil være meget vanskeligt for den unge at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vi finder det dog vigtigere, at man fokuserer på gennemførelseskravene, så opmærksomheden skærpes om at højne det faglige niveau," siger René van Laer.

Derfor foreslår han, at man f.eks. afskaffer de såkaldte ABC-studieretninger, som efter hans vurdering ikke sikrer et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. En anden mulighed for at højne fagligheden kunne være at indføre matematik på B-niveau og engelsk på A-niveau på alle studieretninger.

"Det stiller naturligvis krav til UU-vejlederne i folkeskolen om at sætte sig ind i, hvad der kræves for at gennemføre gymnasiet, hvis man ikke blot kan tage udgangspunkt i et objektivt karakterkrav. Men det giver også vejlederne mulighed for at foretage en nuanceret uddannelsesparathedsvurdering," tilføjer gymnasieudvalgets formand.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K