Del
 | Pressemeddelelse

Afskaf studentervej til erhvervsuddannelser

Hverken arbejdsgivere eller de unge kan være tjent med, at studenter kan tage en merkantil erhvervsuddannelse på den halve tid, når der tværtimod er behov for at styrke fagligheden. Derfor forstår direktørerne på erhvervsskolerne ikke regeringens forslag om, at studenter fremover skal nøjes med et års hovedforløb fremfor de nuværende to år.

”Det sender et forkert signal og harmonerer utrolig dårligt med, at samfundet har brug for bedre kvalificeret arbejdskraft og at regeringen taler om at sikre den bedst uddannede generation. Dette vil devaluere fagligheden og samtidig lægge beslag på praktikpladser, som elever fra det merkantile grundforløb kan have glæde af. Regeringen bør i stedet opfordre virksomhederne til at ansætte studenterne som trainees, hvis de efterspørger dem som arbejdskraft,” siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Derfor er det et af de punkter, Danske Erhvervsskoler-Lederne vil arbejde for at få ændret i de kommende politiske forhandlinger om regeringens udspil. Det besluttede direktørerne fra erhvervsskolerne, som har været samlet til direktørmøde i København i de sidste to dage.

Direktørerne er positive overfor den nye struktur, som regeringen lægger op til med øget fokus på et basisforløb. Men man er kritiske overfor, at regeringen samtidig vil forkorte den fagspecifikke uddannelsestid markant på både de merkantile og de tekniske erhvervsuddannelser i grundforløbets 2. del. Længden bør minimum være 20 uger og skal yderligere forlænges, hvis dette er kravene fra det aftagende arbejdsmarked. Man får ikke højere kvalitet med kortere uddannelser!

Samtidig vil DE-L sætte særligt ind overfor at få fjernet de kvoter, der lægges op til på den merkantile EUX og de kvoter, der i dag findes på mange store tekniske erhvervsuddannelser. Derudover vil DE-L have fokus på at få indført den merkantile EUX-model på de tekniske uddannelser og at få EUD-10 forløbene placeret på erhvervsskolerne.

”Erhvervsskolerne ønsker at være konstruktive samarbejdspartnere overfor regeringen og de øvrige partier i de kommende politiske drøftelser, så vi kan få rettet op på uhensigtsmæssigheder, der er i udspillet. Vi har en stor opgave i at bevidstgøre politikerne om de lokale og nationale konsekvenser af reformudspillet, hvis det gennemføres som planlagt. Der er mange gode takter og intentioner i udspillet, som vi kan bakke op om, men det har stor betydning, at knasterne fjernes,” tilføjer Peter Amstrup.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K