Del
 | Pressemeddelelse

Aftale om fagligt efterslæb og trivsel er indgået

Regeringen og folketingets partier har i dag indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. 

Det er en glædelig nyhed, at Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier i dag kan konstatere, at der er indgået en politisk aftale om nye indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel for børn, unge og voksne i uddannelse.

I alt afsættes der 390 millioner kroner i 2021 til fagligt løft frem mod sommerferien og 88 millioner til at styrke elevernes trivsel. Derudover afsættes samlet 122 millioner kroner til uddannelsesforlængelser og skolepraktik på erhvervsuddannelserne. 

Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Ole Heinager, glæder sig over aftalen, som er en tiltrængt håndsrækning til erhvervsuddannelserne, som grundet den praktiske dimension i uddannelserne har svært ved at gennemføre store dele af undervisningen under nedlukningen:

- Vi er enormt glade for at se, at der er landet en aftale, der imødekommer de udfordringer vi står med på erhvervsskolerne. Det er vigtigt for os, at politikerne har lyttet og anerkender behovet for at forlænge grundforløbene på erhvervsuddannelserne - både i hold og individuelt. Det er noget af det, vi har været ude og efterspørge. 

Midler til skolepraktik og 3.g’erne 
Aftalen indeholder også en forlængelse af ordningen med ekstraordinær skolepraktik, hvilket i følge Ole Heinager også giver lidt ro på bagsmækken. 

- Nu har vi lige været ude med den gode nyhed om, at der er 8 procent flere, der er startet på en erhvervsuddannelse her i januar sammenlignet med januar sidste år, så vi er naturligvis ekstra glade for, at der nu gives ekstra muligheder for at sikre, at eleverne kan komme videre i deres uddannelse. Vi håber, at arbejdsmarkedets parter bakker op om den forlængede nødskolepraktik, det er et vigtigt værktøj for skolerne i denne tid, tilføjer Ole Heinager. 

Initiativerne omfatter også en ramme for ekstraundervisning for 3. g eleverne på de gymnasiale uddannelser. 

- Der er forståelse for de udfordringer vores elever på hhx og htx har. Specielt 3.g’erne er hårdt ramt, så at de imødekommes med ekstra midler i aftalen, ser vi enormt positiv på, siger Ole Heinager. 

Fleksible og lokale løsninger
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Lars Goldschmidt, hæfter sig særligt ved, at aftalen indeholder tiltag, der giver skolerne mulighed for fleksibelt at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale behov hos den enkelte klasse: 

- Det glæder os, at politikerne inddrager de positive erfaringer fra forårets genåbning og anerkender, at den bedste måde vi kan arbejde med elevernes og kursisternes behov er ud fra lokale løsninger. De fleksible rammer, der i aftalen lægges op til, giver skolerne mulighed for at arbejde med trivsel og faglig udvikling ud fra de behov, der er på den enkelte skole. 

Næste skridt
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier ser frem til at dykke ned i aftalens detaljer og drøfte hvordan de muligheder aftalen åbner op for bedst kan anvendes. 

- Det er helt afgørende, at vi nu sætter os sammen og finder de bedste løsninger for, hvordan vi kan bedst kan imødekomme de udfordringer erhvervsskolerne har lige nu. De varierer fra skole til skole, men overordnet set har vi en fælles opgave i at fastholde eleverne og sikre progression både fagligt og socialt, siger Ole Heinager.

Med det faglige tab, eleverne har haft ind til nu, kan det ifølge Ole Heinager godt indhentes med to til fire ugers forlængelse, men fortsætter nedlukningen efter den 28. februar, er situationen en anden.

- Derfor håber vi også, at vi snart kan få lov at tage eleverne ind, og gerne i forbindelse med en offensiv teststrategi. Det vil være det mest optimale næste skridt, afslutter Ole Heinager. 
 

Læs aftalen på uvm.dk 

 

 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K