Del
 | Pressemeddelelse

Alle detailelever får uddannelsesgaranti

Elever, der har valgt EUX på erhvervsuddannelser indenfor detail og handel, får nu også garanti for at færdiggøre deres uddannelse på linje med andre elever på erhvervsuddannelserne.

Den politiske aftale hilser Danske Erhvervsskoler meget velkommen. Danske Erhvervsskoler har flere gange gjort opmærksom på, at der var et problem og i går valgte politikerne bag forliget om erhvervsuddannelsesreformen at rette op på den forskelsbehandling, der ved en fejl var opstået mellem elever på detail og handel, som vælger EUX, og andre elever på erhvervsuddannelserne. De får nu også uddannelsesgaranti.

"Vi er utrolig glade for, at undervisningsminister Ellen Trane Nørby har lyttet og har taget spørgsmålet op overfor forligskredsen. Det har afgørende betydning for os, at alle nye elever kan regne med at gøre deres erhvervsuddannelse færdig," siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Lovændringen gælder elever på den merkantile eux, som fortsætter på det et-årige studieforløb efter grundforløb. De har nu også krav på at fortsætte i praktikcenter, hvis de ikke kan få en ordinær praktikplads efter studieåret.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K