Del
 | Debatindlæg

Alle kan ikke blive alt

Af Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler

Berlingske lederskribent understreger i dagens avis (21.10), at både gymnasier og erhvervsuddannelser vil gøre de unge en tjeneste ved at fortælle, at vi forventer både faglighed og flid for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Jeg er meget enig og netop derfor har vi fra erhvervsskolernes side – som vel at mærke både udbyder erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser – understreget igen og igen, at et serviceeftersyn af gymnasiet først og fremmest skal indeholde en højnelse af det faglige niveau inde i gymnasiet fremfor at diskutere karakterkrav ved indgangen. Derfor skal vi fokusere på, at de unge lever op til et højere fagligt niveau for at opnå en studentereksamen, fx ved at alle studieretninger målrettes videreuddannelsesmuligheder på forskellige niveauer, og at matematik B bliver obligatorisk. Som Berlingske også påpeger i sin leder, stiller en del erhvervsuddannelser nemlig også højere krav end 02 til fx matematik. Så i stedet for at diskutere karakterkrav til gymnasiet vil jeg opfordre politikerne til at bruge kræfterne på at formulere politik med fokus på, at det kræver noget at tage en ungdomsuddannelse - uanset hvilken man vælger.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K