Del
 | Pressemeddelelse

Ambassadører for Danmark som produktionsland får pris

Danmark skal både være videns- og produktionssamfund, hvis vi skal klare os i den globale konkurrence. Da tidligere formand for Dansk Metal, Thorkild E. Jensen og Bo Stærmose, fhv. formand for fremstillingsindustrien i DI, var blandt de første til at sætte det på dagsordenen, fik de i dag overrakt overlærer M. Rasmussens Mindepris af undervisningsminister Christine Antorini på Danske Erhvervsskolers årsmøde.

Fondens bestyrelse har i år besluttet at give prisen til to personer, som har bidraget markant til, at Danmark ikke kun skal være et videnssamfund men også være et produktionsland. Tidligere formand for Dansk Metal, Thorkild E. Jensen, fik følgende ord med på vejen af undervisningsminister, Christine Antorini, da hun lykønskede og overrakte prisen:

”Du gik mod strømmen, og satte Danmark som produktionsland på den politiske dagsorden på et tidspunkt, hvor mange andre anså den danske industri for unødvendig og uddøende. Du italesatte, at viden ikke skaber vækst alene, men må kobles til produktionen – og ikke mindst til uddannelsen af dygtige unge og voksne.”

I begrundelsen for overrækkelsen til Bo Stærmose, fhv. formand for fremstillingsindustrien, som er DI’s største medlemsorganisation, sagde Christine Antorini:

”Du har ved talrige lejligheder fremhævet betydningen af at kunne få den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft i fremstillingsindustrien. Det kræver, at tilstrækkeligt med unge vælger en fremtid inden for fremstillingsindustrien. Det kræver igen et uddannelsessystem af høj kvalitet og nok praktikpladser. Derfor var du også initiativtager til en omfattende kampagne tilbage i 2012, der netop satte fokus på fremstillingsindustriens betydning for det danske samfund. - Og det efter en årrække, hvor den generelle holdning havde været, at Danmark skulle leve af service og innovation.”

I takketalen afslørede de to stolte prismodtagere, at pengegaven, der er indeholdt i prisen, vil blive doneret til årets vindere af Innovation Camp 2015, så eleverne kan komme på studietur og besøge spændende industrivirksomheder i et af vore nærmarkeder formentlig Tyskland.

Overlærer M. Rasmussens Mindepris er blevet uddelt siden 1943 og gives som ”Anerkendelse af veludført gerning i den tekniske undervisnings tjeneste eller for de tekniske skolers sag”.

Link til foto fra overrækkelsen. Fra venstre ses: Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne, tidligere formand for Dansk Metal Thorkild E. Jensen, Bo Stærmose, formand for fremstillingsindustrien og undervisningsminister Christine Antorini.

Yderligere oplysninger hos Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne, på tlf. 21 27 59 09.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K