Del
 | Nyhed

AMU og FVU skal spille bedre sammen

Publikationen ”Samspil mellem AMU og FVU – 12 gode eksempler” skal inspirere udbydere af AMU (arbejdsmarkedsuddannelserne) og FVU (forberedende voksenundervisning) til at udvikle et bedre samspil mellem den almene og den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse samt øge indsatsen for voksne med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.

Publikationen indeholder 12 eksempler på forskellige former for samspil mellem AMU og FVU. Eksemplerne viser, at det kan lade sig gøre at overkomme de udfordringer, der opstår, når to forskellige uddannelses- og undervisningssystemer med hver sit regelsæt skal spille sammen i praksis.

Mange har utilstrækkelige læse- og stavefærdigheder

I en rapport fra VEU-trepartsudvalgets fra 2006 anslås det, at der i hele arbejdsstyrken er mellem 800.000 og en million personer, hvis basale læse- og stavefærdigheder er utilstrækkelige i forhold til kravene på det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Alene på AMU gælder det mindst en tredjedel af alle deltagere. Det svarer til cirka 200.000 i 2009-tal.

Erfaringer viser imidlertid, at når den almene voksen- og efteruddannelse knyttes sammen med den erhvervsrettede, øges deltagernes udbytte af begge dele. Samtidig stiger motivationen til mere voksen- og efteruddannelse.

Læs publikationen ”Samspil mellem AMU og FVU – 12 gode eksempler”


(fra UVM)


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K