Del
 | Nyhed

AMU-snyd og misbrug kan og skal stoppes

Danske advokater ved, at hvis de får en sag i Advokatnævnet, vil sagens afgørelse efterfølgende blive omtalt på nævnets hjemmeside, når der er tale om en bøde på over 10.000 kr. Hvorfor indfører vi ikke et lignende system, når det gælder svindel med AMU-midler? Måske ville det ligefrem have en forebyggende effekt, men under alle omstændigheder ville det blive offentligt kendt, hvis en kursusudbyder overtrådte reglerne på alvorlig vis.

Ligesom i Advokatnævnet skal der naturligvis være en minimumsgrænse for offentliggørelse, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at komme snyd og misbrug i AMU-systemet til livs. Vi tager kraftigt afstand fra snyd og misbrug med offentlige AMU-midler, og ministerens seneste initiativer ligger fint i forlængelse af forslag, Danske Erhvervsskoler tidligere er kommet med. Vi ser gerne, at der ses på straffen for misbrug, etableres en ny tilsyns-taskforce, og at der sættes ekstra fokus på de private aktører, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini lægger op til. Fra erhvervsskolerne deltager vi meget gerne i den taskforce, da vi som kendere af systemet vil kunne bidrage positivt til arbejdet. På sigt kunne taskforcen måske blive permanent og fungere som en form for ankenævn.

Heldigvis har ministeriets tilsyn ført til færre sanktioner end først antaget, så af 67 sager har kun 20 sager ført til sanktioner med krav om tilbagebetaling af taxametertilskud og VEU-godtgørelse. Men den mistillid, som svindelsagerne har ført til, kan vi ikke leve med på erhvervsskolerne og AMU-centrene. Samfundet har brug for, at AMU leverer en massiv uddannelsesindsats i de kommende år, og det kræver tillid til systemet. Derfor skal der slås hårdt ned på de få, der bevidst overtræder reglerne.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K