Del
 | Pressemeddelelse

AMU-udbydere får fælles talerør

Der er behov for en massiv opkvalificering af den danske arbejdsstyrke, hvor voksen- og efteruddannelsesindsatsen spiller en central rolle. AMU-udbyderne samler derfor kræfterne for i fællesskab at synliggøre uddannelsesmulighederne for ufaglærte og faglærte.

Danske Erhvervsskoler-Lederne og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-Centrene fusionerer fra 1. maj 2016 og fortsætter under navnet Danske Erhvervsskoler-Lederne. Aktuelt sætter trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter AMU-uddannelserne og voksen- og efteruddannelsesindsatsen på den politiske dagsorden. En massiv opkvalificering har afgørende betydning for at sikre fortsat vækst og produktivitetsudvikling i Danmark.

”Vi står over for en række store udfordringer i disse år, med mangel på faglærte, stigende tilstrømning af indvandrere og alt for få unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne. En stor del af svaret på disse udfordringer ligger i et stærkt og velfungerende AMU-system og en fortsat udvikling af VEU-centrene. Her er det vigtigt, at vi kan tale med så stærk og klar en røst som muligt, for det kan være svært at finde plads i alle de aktuelle uddannelsespolitiske dagsordener, der er oppe i tiden,” siger formanden for DE-L’s VEU udvalg, direktør Michael Kaas-Andersen.

Direktør Torben Pedersen, der hidtil har været formand for foreningen af forstandere og direktører ved AMU centrene, er glad for, at det er lykkedes at indgå aftale om en fusion.

”Jeg er helt sikker på, at det vil vise sig, at vi med fusionen styrker det organisatoriske grundlag for at videreudvikle AMU-programmet, så vi i endnu større omfang kan leve op til brugernes forventninger. Samtidig bliver vi en stærk dialogpart for de faglige organisationer og i den politiske interessevaretagelse, som jeg har mægtig lyst til fortsat at medvirke til, ligesom jeg i høj grad har tænkt mig fortsat at være særdeles synligt i debatten,” siger Torben Pedersen, som tilforordnes DE-L’s VEU-udvalg sammen med direktør Peter Thomsen fra AMU-Nordjylland.

Yderligere kommentarer: Michael Kaas-Andersen, mobil 28 44 20 01 og Torben Pedersen, mobil 20 71 94 86.

Fakta: Fusionen er mellem de 5 AMU-centre og DE-L’s 62 medlemsskoler, som udbyder AMU-kurser og anden voksen- og efteruddannelse.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K