Del
 | Nyhed

Arbejdsgruppe skal løse problemer ved eksamensafvikling på de erhvervsgymnasiale uddannelser


Danske Erhvervsskolers udvalg for de erhvervsgymnasiale uddannelser har, den 25. marts 2010, holdt møde med Undervisningsministeriet og UNI-C.

Baggrunden for mødet var, at det er utilfredsstillende, at skolerne bliver pålagt ekstraopgaver, fordi eksamenssystemerne, Xprs og Easy, ikke kan håndtere afvikling af eksamen på hhx og htx. På mødet blev de konkrete problemer med Xprs og Easy skitseret. 

Med dette udgangspunkt aftalte Undervisningsministeriet, UNI-C og Danske Erhvervsskoler-Lederne følgende plan for løsning af problemerne med eksamenssystemerne:

  • Datoen for indmelding af eksamensplan for 3 års elever flyttes fra torsdag den 8. april til mandag den 12. april kl. 12.00. Kontor for eksamen og tilsyn i Undervisningsministeriet udsender en officiel meddelelse om dette.
  • Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Undervisningsministeriet, UNI-C og Udvalget for de erhvervsgymnasiale uddannelser. Arbejdsgruppen skal identificere og finde løsninger på problemerne med eksamenssystemerne. Første møde holdes i april 2010.
  • Den nedsatte arbejdsgruppe behandler alle typer af problemstillinger fra censorudtræk, eksamensbeviser, til problemer i forhold til Studieretningsprojekterne (SRP) og det internationale område (DIO). SRP og DIO er første prioritet, da der skal laves indmeldinger igen 1. oktober 2010.  
  • Undervisningsministeriet afholder et statusmøde i august 2010, hvor der samles op på arbejdsgruppens indsatsområder.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K