Del
 | Nyhed

Arbejdstid bliver hovedtema ved OK13

Det nødvendige kvalitetsløft af ungdomsuddannelserne forudsætter, at skolerne kan tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid mere fleksibelt end i dag. Det er Danske Erhvervsskoler enige med regeringen i, og er derfor positive overfor finansminister Bjarne Corydons ønske om at modernisere lærernes arbejdstidsregler på gymnasier og erhvervsskoler, som han formulerer det i forbindelse med offentliggørelsen af statens overenskomstkrav 2013.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini understreger, at der er behov for lærernes medvirken til at skabe et kvalitetsløft.

"Vi vil gerne have lærerne mere i spil i forhold til eleverne på ungdomsuddannelserne. Der er ikke nødvendigvis tale om flere fagfaglige undervisningstimer, men det kan f.eks. være i form af mere vejledning og mundtlig opfølgning på elevernes opgaver," sagde Christine Antorini.

I Danske Erhvervsskoler håber man, at det lykkes finansministeren at skabe mere ledelsesrum på alle ungdomsuddannelser.

"Der er brug for en moderniseret arbejdstidsaftale, der modsvarer de høje og nødvendige krav til kvalitetsløft af hele ungdomsuddannelsessystemet, så vi kan give de unge og voksne den bedst mulige uddannelse," siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

I erhvervsskolernes bestyrelser håber man også på mere tidssvarende aftaler med lærerne ved overenskomstforhandlingerne.

"En modernisering af lærernes arbejdstid vil give skolerne mulighed for at bruge ressourcerne bedre og mere effektivt, og det har vi brug for, når vi skal løfte kvaliteten indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Bestyrelserne er parate til at bakke lederne på skolerne op i den forandringsproces, som de står overfor, når den nye overenskomst skal implementeres," siger Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K