Del
 | Nyhed

Arbejdstiden normaliseres for alle lærere

Alle lærere ansat i folkeskolen og på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser får nu arbejdstidsregler magen til dem, andre medarbejdere i staten har. Skoleledelserne får dermed samme muligheder for at lede og fordele arbejdet som alle andre offentlige ledere, og det hilser Danske Erhvervsskoler velkomment.

I dag har regeringen fremsat et lovforslag, som hastebehandles i Folketinget, som stopper lockouten af lærerne i folkeskolen og på en række andre uddannelsesinstitutioner. Lockouten gik i gang den 2. april, og lovforslaget omfatter også de tjenestemandslignende ansatte lærere på erhvervsskolerne, som ellers ikke har været lockoutramt.

"Vi havde naturligvis foretrukket, at parterne på de forskellige områder var nået til enighed om et resultat, men når det ikke kunne lade sig gøre, er vi godt tilfredse med regeringens lovindgreb, da det imødekommer vores ønske om at ledelserne også på erhvervsskolerne får mulighed for at påtage sig ledelsesopgaven. Vi opfordrer dog samtidig til, at man lokalt går i dialog med medarbejderne om den konkrete arbejdstilrettelæggelse til gavn for eleverne," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler.

Han beklager dog, at regeringen først vil lade lærernes nuværende arbejdstidsaftaler bortfalde fra august 2014. De overenskomstansatte lærere på erhvervsgymnasierne, som er en del af erhvervsskolerne, fik nemlig i sidste uge en ny overenskomst, hvor arbejdstidsaftalen allerede bortfalder til august.

"Det er uhensigtsmæssigt for skolerne, at de skal arbejde med to forskellige regelsæt for forskellige grupper af lærere i det kommende skoleår. Det havde været langt mere praktisk og samtidig givet skolerne mulighed for en samlet nytænkning, hvis det hele gjaldt fra august 2013. Der skal derfor lyde en opfordring til lokalt allerede nu at begynde en tilpasning til den nye virkelighed," tilføjer Lars Kunov.

Med indgrebet får lærerne almindelige arbejdstidsregler som andre offentligt ansatte. Der tages dog højde for, at deres arbejdstid ikke er jævnt fordelt over året, så de har længere arbejdstid i 38-40 uger. Man fastholder derfor, at lærerne arbejder med er årsnorm, men loven indeholder også særlige værnsregler for lærerne, så den daglige arbejdstid f.eks. så vidt muligt skal være samlet i dagtimerne. Regeringen afsætter samtidig 1,1 mia.kr. til efteruddannelse af lærerne, som man efterfølgende vil diskutere fordelingen af med lærernes organisationer.

 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K