Del
 | Pressemeddelelse

Bedre velfærd kræver faglærte. Uddannelse er en nødvendig investering.

Politikerne er nødt til at investere i de erhvervsrettede uddannelser, hvis de vil have mere velfærd til danskerne. Flere faglærte er nemlig en forudsætning for at kunne servicere og udvikle den danske velfærd, siger Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers direktør, Lars Kunov, i en kommentar til finanslovsforslaget 2018.

Et godt og trygt sundhedsvæsen kræver håndværkere, der bygger de bedste sygehuse, mere politi skal også bruge mekanikere, der kan reparere deres politibiler, ligesom mere omsorg for de ældre betyder behov for flere social- og sundhedsassistenter. Derfor er uddannelse af flere faglærte helt afgørende for, at politikerne kan tilbyde danskerne bedre velfærd. Så i efterårets finanslovsforhandlinger er de nødt til at prioritere de erhvervsrettede uddannelser og sikre et tilstrækkeligt økonomisk fundament.

”Ved forhandlingerne om kommende års finanslov opfordrer vi kraftigt politikerne til at se uddannelse som en helt nødvendig investering frem for besparelsespotentiale. Derfor foreslår vi, at man i stedet for at pålægge erhvervsskolerne endnu et omprioriteringsbidrag og justere prognoser tilfører skolerne disse penge til fortsat at kunne tilbyde attraktive uddannelser og en intensiv rekrutteringsindsats i samarbejde med folkeskolen,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.

Omprioriteringsbidraget på 2 pct. om året indførte politikerne med virkning fra 2016 og i år planlægger man at fortsætte det til og med 2021. Fastholder politikerne omprioriteringsbidraget i 2018, får erhvervsskolerne 400 mio.kr. mindre at drive skole for i forhold til 2017. Og videreføres det i de følgende år, vil skolerne i 2021 have 1,25 mia.kr. sammenlignet med 2015.

I finanslovsforslaget for 2018 har regeringen derudover justeret prognoserne og sat 620 mio.kr. mindre af til erhvervsuddannelserne. Det skyldes, at man siden eud-reformen i 2015 har haft en forventning om, at elevtallet ville stige og derfor har der været sat penge af til øget aktivitet i 2016 og 2017. Da antallet af ansøgere stadig ikke er steget, vil man nedjustere for det kommende år.

”Det er fortsat et vigtigt politisk mål at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor vil det give god mening at bruge pengene på rekruttering af flere både unge og voksne, da denne indsats er en forudsætning for at uddanne flere faglærte de kommende år,” tilføjer Lars Kunov.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K