Del
 | Nyhed

Beskæftigelsesminister: Folk skal ikke putte med deres seksualitet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, formand for DEG-Lederne Ole Heinager og murer Mette Schack sammen med konferencier Bjarke Oxlund

Der skal være plads til, at elever og medarbejdere kan være åbne om deres seksualitet på erhvervsskoler og arbejdspladser. Det slog beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fast, da han i anledning af Pride Week 2019 fredag deltog i et debatmøde arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

”Dav, du må være hende den lesbiske murer”. Sådan blev Mette Schack Dahlmann taget imod, da hun som helt ung murerlærling ringede på døren hos en kunde.

Hun følte sig krænket og blev ked af, at hendes seksualitet på den måde blev bragt op af en vildt fremmed. Og det var desværre hverken første eller sidste gang, at ’Murer-Mette’ – som hun kaldes – har oplevet, at fx kolleger på arbejdspladsen på forskellig vis kommenterer, at hun er lesbisk.

”Jeg er super glad for at være murer. Men som kvinde og lesbisk i et mandsdomineret fag kan det sommetider være svært. Jeg er jo ikke one of the guys på byggepladsen – jeg skiller mig lidt ud. Og der bliver nogle gange sagt ting, som kan virke sårende”, sagde Mette Schack Dahlmann.

Og netop måden, vi taler om og med hinanden på, var blandt temaerne til et debatmøde om åbenhed og accept af kønsidentitet og seksualitet arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) i anledning af Pride Week 2019.

På NEXT Nørrebro foran elever i en tætpakket sal debatterede Mette Schack Dahlmann, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, næstformand i FH Nanna Højlund og formand for DEG-Lederne Ole Heinager, hvordan man på erhvervsskoler og arbejdspladser kan nedbryde fordomme og skabe bedre plads til, at LGBT-personer tør være sig selv.

Kulturen på arbejdspladserne skal ændres
En undersøgelse viser nemlig, at knap 3 ud af 10 LGBT-personer mellem 18 og 29 år oplever, at det er svært at være åben om deres seksualitet på arbejdspladsen. Og beskæftigelsesministeren lagde ikke skjul på, at det er ærgerligt:

”Det er ikke det arbejdsmiljø, vi vil have på arbejdspladserne. Folk skal ikke gå og putte med, hvem de er. Der skal være plads til, at man kan være sig selv”, fastslog Peter Hummelgaard, der dog er fortrøstningsfuld i forhold til samfundsudviklingen, når det gælder en større accept af LGBT-personer:

”Det går heldigvis i den rigtige retning. Bare i min levetid er vi kommet rigtig langt. Og jeg er optimistisk i forhold til fremtiden, men jeg kunne godt ønske mig, at udviklingen går hurtigere. Derfor har vi i regeringen også taget initiativ til at drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvordan vi i fællesskab kan ændre kulturen på arbejdspladserne. Lovgivning hjælper ikke her. Vi kan jo ikke rende rundt på arbejdspladserne for at kontrollere, hvordan der bliver talt i skurvognene.”

Nanna Højlund kvitterede for invitationen og erklærede sig på fagbevægelsens vegne klar til at indgå i arbejdet. Samtidig pegede hun på, at manglen på faglærte kan være med til at skabe et mere mangfoldigt arbejdsmarked:

”Behovet for faglært arbejdskraft kan bidrage til at løse udfordringerne. Når virksomheder, der ellers har været vant til at ansætte raske drenge, som spiller fodbold i fritiden, får medarbejdere ind, som ikke ligner de andre, så kan det være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning”, lød det fra FH’s næstformand.

Ole Heinager, der udover at være formand for DEG-Lederne er direktør på NEXT, mener også, at tiden arbejder for, at LGBT-personer får det nemmere i fremtiden på uddannelsessteder og på arbejdsmarkedet. Men han opfordrede samtidig eleverne til at tage et medansvar for, at der er en kultur og et miljø på erhvervsskolerne, hvor der er plads til alle, uanset køn, etnicitet eller seksuel orientering:

”Vi har naturligvis som ledere, undervisere og vejledere et ansvar for at sikre, at vores skoler er rummelige. Og det ansvar påtager vi os gerne. Men I har også et ansvar som elever. Jeg plejer at sige: Never walk by – altså I skal ikke acceptere, hvis nogle af jeres kammerater kommer med dumsmarte bemærkninger eller taler nedsættende om andre. Den slags skal I reagere på – ellers er I med til at videreføre det.”


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K