Del
 | Pressemeddelelse

Besparelser går ud over EUD-reformen

Regeringens planer om besparelser på erhvervsuddannelserne strider direkte mod de politiske målsætninger og arbejdsmarkedets behov for flere faglærte, mener Danske Erhvervsskoler. Udmeldingerne kan få konsekvenser for skolernes muligheder for at tiltrække flere elever.


Erhvervsskolerne skal næste år spare 130 millioner kr. alene på erhvervsuddannelserne, hvis regeringen fastholder den besparelse på to procent, der er lagt op til i næste års finanslov. Danske Erhvervsskoler stiller sig meget uforstående overfor udsigten til nye besparelser. Efter erhvervsskolernes mening går det stik imod de politiske mål, der er sat i forbindelse med EUD-reformen.

”Besparelserne vil betyde, at skolernes tvinges til at spare på en række af de initiativer, der skal tiltrække flere af de fagligt dygtige og motiverede elever. Det drejer sig bl.a. om højniveaufag, talentspor og elevernes trivsel. Derfor undrer det os meget, at politikerne samtidig trækker pengene væk fra skolerne til den slags aktiviteter,” siger formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne, Peter Amstrup.

25 pct. af de unge skal tage en erhvervsuddannelse allerede om fem år og i 2025 skal det være 30 pct. ifølge den politiske aftale om en EUD-reform. Det budskab gentager den nye regering også i sit regeringsgrundlag, hvor man efterlyser flere dygtige faglærte og det hedder, ”at reform af erhvervsuddannelserne skal føres ud i livet på den bedst mulige måde.” Derfor efterlyser erhvervsskolerne også ro omkring økonomien, så det er muligt at udbygge og fastholde fagligt udfordrende forløb og attraktive ungdomsmiljøer.

”Der er allerede nu virksomheder, der ikke kan få de elever, de efterspørger. Manglen på faglært arbejdskraft vil kun øges, hvis vi ikke meget snart får flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse. Derfor er besparelser og dermed forringelser af vores uddannelser et meget forkert signal at sende til de unge og deres forældre lige nu,” mener formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne, Per Påskesen.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K