Del
 | Nyhed

Bestyrelsernes Kompetencehjul

Pluss Leadership har for Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne udviklet et værktøj - Kompetencehjulet - der kan anvendes til at afdække skolebestyrelsernes nuværende kompetenceprofil samt deres fremtidige kompetencebehov.
Det er et dialogværktøj, som i den enkelte bestyrelse kan danne grundlag for en professionel, fremadrettede drøftelse af bestyrelsens kompetencebehov, samt hvordan man kan søge denne dækket bedst muligt.

Bestyrelsens Kompetencehjul kan downloades her.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K