Del
 | Pressemeddelelse

Bredt forlig strammer op i gymnasiet

Det er utrolig glædeligt, at næsten alle Folketingets partier i dag er blevet enige om en gymnasiereform, der skærper kravene både ved indgangen og undervejs i alle de gymnasiale uddannelser, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Siden politikerne begyndte at tale om serviceeftersyn af gymnasiereformen for et par år siden, har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejdet for en række af de opstramninger, der nu er en del af det politiske forlig om en gymnasiereform. Det drejer sig om færre og skarpere studieretninger, at alle gymnasiale uddannelser skal have en skærpet profil, højere fagligt niveau, obligatorisk matematik B på stx og hhx (bortset fra tresproglige).

”Det er uhyre vigtigt for vore gymnasier, som udbyder hhx, htx og stx, at politikerne har indgået et bredt forlig om at stramme op i gymnasiet. Vi ser frem til at være med til at føre reformen ud i virkeligheden til gavn for de fremtidige elever,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Kun når det gælder det fremtidige grundforløb er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier ikke helt tilfreds. Lars Kunov er glad for, at man nu styrker grundforløbet, så der bliver langt mere fokus på vejledning og introduktion til studieretningerne. Han beklager dog, at grundforløbet kun bliver tre måneder og senest skal slutte i første uge af november.

”Det kan blive svært at nå det hele og samtidig kan det skabe nogle udfordringer for de elever, der undervejs finder ud af, at de hellere vil fortsætte på en erhvervsuddannelse. De kan ikke fortsætte direkte, da de skal vente til efter nytår. Til gengæld håber vi, at forligspartierne omkring EUD-forliget finder en løsning på at gøre denne gruppe klar til overgangen fx til en erhvervsuddannelse med eux,” siger Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K