Del
 | Nyhed

Brobygning og introduktionskurser

Lancering af materiale til vejledning af unge og forældre om ungdomsuddannelser.

Da brobygning, introduktionskurser og andre fysiske besøg på ungdomsuddannelserne for grundskoleleverne er aflyst pga. covid-19, er der aktuelt brug for en særlig indsats for at sikre de unge en god introduktion til ungdomsuddannelserne. Derfor samarbejder Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier med de øvrige lederorganisationerne på ungdomsuddannelsesområdet, KL, Efterskoleforeningen og Skolelederforeningen med Børne- og Undervisningsministeriet om at lancere materialer og aktiviteter, der kan støtte introduktionen af ungdomsuddannelserne virtuelt og på grundskolerne.
 
Der lanceres de kommende uger materialer på UddannelsesGuiden (ug.dk) til unge og deres forældre og materialer med inspiration på emu.dk til fagprofessionelle på grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Samtidigt inviterer eVejledning forældre til elever i 9. og 10. klasse til webinarer om, hvordan man som forældre kan støtte sit barn i ungdomsuddannelsesvalget.

I uge 50 og 51 afvikler eVejledning 12 webinarer for forældre. Det første webinar afholdes allerede om aftenen mandag d. 7. december. Forældrene kan tilmelde sig et webinar, som bliver afholdt på et tidspunkt, der passer dem bedst. Efter webinaret er det muligt at chatte med vejledere fra eVejledning. 

Der er fredag d. 4. december gået information ud om webinarerne til alle de kommunale ungeenheder.

Se alle eVejledningens webinarer for forældre her 
 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K