Del
 | Nyhed

Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne

Det tager udgangspunkt i gældende lovgivning og er tiltrådt af de fire lederforeninger og skal sikre, at udbyderne skal respektere andre udbyderes dækningsområde og udviser god kollegial adfærd i forbindelse med markedsføring, udbud og gennemførelse af AMU, således at AMU programmet fortsat kan fokusere på kompetenceudvikling af brugerne. Det er således hensigten, at alle udbydere af voksen- og efteruddannelse kommer til at fremstå som seriøse, fleksible og troværdige samarbejdspartnere i forhold til myndigheder, virksomheder, arbejdsmarkedets parter, interessenter og den enkelte kursist.

Lederforeningerne vil gå i dialog med de udbydere, der ikke lever op til god adfærd, men det skal samtidig præciseres, at tilsynspligten alene ligger hos UVM.

Det er god adfærd at udbudsinstitutionerne:

  • samarbejder om koordinering af udbud og markedsføring inden for VEU-centeret og på tværs af VEU-centre
  • samarbejder om fordeling af kursister, så flest mulige kurser gennemføres
  • samarbejder om markedsføring udenfor eget dækningsområde således, at markedsføringen aftales med de berørte udbudsinstitutioner


Det er god adfærd, at godkendte udbudsinstitutioner:

  • samarbejder med ikke godkendte udbydere om udlagt undervisning til gavn for brugerne


Det er god adfærd, at udbudsinstitutionerne:

  • bruger den af undervisningsministeriet udarbejdede standardkontrakt ved udlicitering og respekterer det i kontrakten skitserede dækningsområde.
  • ved udlicitering lever op til tilsynspligten i forhold til, at de nødvendige faglige, pædagogiske resurser er til stede, at det nødvendige udstyr og faciliteter er til stede og at reglerne for markedsføring overholdes.


Det er god adfærd, at udbudsinstitutionerne:

  • ved virksomhedsforlagt undervisning, rekvireret af en virksomhed uden for FKB’ens geografiske dækningsområde orienterer andre udbydere af samme FKB’er i det geografiske område, hvor virksomheden har sin adresse.


Danske Erhvervsskoler-Lederne / Den 10. maj 2009

Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene
SOSU-Lederforeningen
Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne
Danske Erhvervsskoler-Lederne


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K