Del
 | Pressemeddelelse

Dårlig idé at afskaffe internet til studentereksamen

Det virker bagstræberisk at forbyde brugen af internet ved studentereksamen, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier i en kommentar til undervisningsministerens planer. Snyd bør bekæmpes med digitale løsninger og skærpede sanktioner.

Omkring én promille af eleverne mistænkes for at snyde til studentereksamen. Derfor er det helt forfejlet og som at skyde gråspurve med kanoner, når undervisningsminister Merete Riisager vil forsøge at bekæmpe dette snyd ved at fjerne brug af internettet ved studentereksamen, mener René van Laer, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers gymnasieudvalg.

"Brugen af internet er så integreret en del af gymnasiernes undervisning, at det ligger i naturlig forlængelse også at have adgang til internettet i opgaveløsningen ved studentereksamen. Samtidig er det i direkte modstrid med, at politikerne netop i gymnasiereformen har opprioriteret fokus på elevernes digitale kompetencer," mener René van Laer, der også bemærker, at man netop har indført brug af internet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk.

Ved eksamen i dansk A og engelsk A på hhx og htx har det siden 2014 været obligatorisk at give adgang til at bruge internettet under studentereksamen, mens det har været muligt på forsøgsbasis i en række andre fag også på stx. Da man indførte muligheden, lød ministeriets argumenter bl.a., at den skriftlige eksamen skulle afspejle undervisningen og eleverne skulle ”udnytte internettet som et ressourcerum, som kan medvirke til at kvalificere besvarelsen” og at ”formålet med ordningen er at måle elevernes faglige kvalifikationer på en måde, der i højere grad minder om deres daglige arbejdsvilkår og matcher de kompetencer, der forlanges på videregående uddannelser”.

Merete Riisager havde til hensigt at orientere forligskredsen bag gymnasiereformen om sin beslutning i dag. Udmeldingen har dog fået S, SF og de radikale til at kalde det forligsbrud og henvise til, at et bredt flertal hidtil har været enige om, at der skal være internetadgang til eksamen. Derfor har de tre partier netop meldt afbud til ministerens møde.

"Det er helt uacceptabelt, at elever snyder ved studentereksamen, men da der findes et hav af tekniske omveje, som snyderne kan gøre brug af, er det en håbløs opgave, hvis vi forestiller os, at vi kan stoppe dem, der VIL snyde ved blot at slukke skolens internetadgang. Derfor bør ministeren gå en anden vej og i stedet skærpe sanktionerne for at snyde markant," mener René van Laer.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K