Del
 | Pressemeddelelse

Danske Erhvervsskoler - et navn, to foreninger

Danske Erhvervsskoler kommer til at stå stærkere udadtil, både over for pressen, Undervisningsministeriet og over for vores samarbejdspartnere. De to organisationer arbejder mod det fælles mål: at skabe bedst mulige forhold for de erhvervsfaglige uddannelser. Vi vil derfor i de fleste tilfælde stå meget stærkere ved at tale med én stemme – under det nye fælles navn, Danske Erhvervsskoler.

Fælles navn og visuel identitet giver os en stærkere platform. Vi giver Danske Erhvervsskoler mere styrke, mere synlighed og større handlekraft ved at samle begge organisationer under samme navn og visuelle identitet.

Danske Erhvervsskoler - lederne og Danske Erhvervsskoler - bestyrelserne er de eneste, der helt entydigt taler erhvervsskolernes sag, selv om vi repræsenterer henholdsvis ledelses- og bestyrelsesniveauet. Danske Erhvervsskoler varetager udelukkende skolernes interesser.

Danske Erhvervsskoler får både fælles hjemmeside og telefonnummer:
Hjemmeside: www.danskeerhvervsskoler.dk
Telefonnummer: 70 11 01 70

Man kan stadig ringe direkte til henholdsvis lederne og bestyrelserne på de eksisterende telefonnumre.

Danske Erhvervsskoler – lederne
Ny Vestergade 13, 3. sal
1471 København
Telefon: 70 11 01 70
Dir. tlf.: 333 77 888
Direktør Lars Kunov

Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne
Flæsketorvet 60
1711København
Telefon: 70 11 01 70
Dir. tlf.: 33 86 23 20
Direktør Jørn Ibsen


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K