Del
 | Pressemeddelelse

Danske Erhvervsskoler hilser regeringens praktikpladsudspil velkommen

"Det ser rigtigt fornuftigt ud. Det er helt afgørende, at regeringen nu handler politisk i forhold til faldet i praktikpladser. Så det er meget glædeligt at regeringen nu gør en alvorlig indsats for at få løst praktikpladskrisen. Det er et meget vigtigt og tiltrængt skridt i den rigtige retning, hvis vi skal undgå at tabe alt for mange unge fra erhvervsskolerne på gulvet. Det er absolut nødvendigt, at unge mennesker kan have fuldstændig tiltro til, at når de påbegynder en erhvervsuddannelse, så kan de også fuldføre den. Vi kan se på optagelsestallene, at praktikpladssituationen påvirker de unges uddannelsesvalg”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Danske Erhvervsskoler vurderer, at det fremlagte forslag er ambitiøst og fokuseret. ”Udspillet indeholder nogle rigtige gode elementer. Vi er glade for at der satses på ordinære praktikaftaler. Ligesom det er positivt at der også satses på at indgå flere aftaler i det offentlige. Det er også vigtigt at de unge der ikke kan få en ordinær praktikplads kan gøre deres uddannelse færdig i skolepraktik”, siger Lars Kunov.

Formand for Danske Erhvervsskoler, Lederne, Peter Amstrup udtaler: ” Undervisningsminister Bertel Haarder ønsker ingen hindringer for, at de unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og her har en handlekraftig og fokuseret Undervisningsminister sat handling bag ambitionerne - det vipper vi med hatten for. Vi vil nu sætte os sammen med Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter for at sikre den mest effektive udmøntning af midlerne”.

Det danske arbejdsmarked står over for et større generationsskifte inden for de næste år, og der vil være et enormt behov for fagligt veluddannet arbejdskraft. Forventningerne er, at det danske arbejdsmarked i løbet af få år kommer til at mangle omkring 100.000 faglærte.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K