Del
 | Pressemeddelelse

Danske Erhvervsskoler og ”Ledelse i praksis”

Kurserne har fået overvældende tilslutning fra uddannelsesinstitutionerne, og det bliver meget spændende at få ledere til at indgå i netværk på tværs af de forskellige typer af uddannelsesinstitutioner.

”Kurserne har som formål at være stærkt forankrede i kursusdeltagernes hverdag på en selvejende uddannelsesinstitution. God ledelse er afgørende for, at en uddannelsesinstitution fungerer godt og kan levere uddannelser af høj kvalitet. Derfor er det vigtigt at vi formår at give lederne i dag og i fremtiden nogle stærke lederkompetencer samt at vi skaber et godt og frugtbart rekrutteringsgrundlag”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Partnerskabet mellem leder- og bestyrelsesforeninger for de selvejende uddannelsesinstitutioner og undervisningsministeriet er en ramme for en dialog om udvikling og forbedring af betingelserne for ledelse i uddannelsessektoren, og har indtil videre resulteret i en samlet strategi for lederudvikling på Undervisningsministeriets område.

Besøg www.uvm.dk/ledelse for mere information


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K